Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне
 співробітництво

 Працевлаштування
 випускників

 

Про факультет

Керівництво факультету

 

Деканат

Декан біологічного факультету

Г а м у л я
Юрій Гарійович

кандидат біологічних наук, доцент

Телефон: 093 615 32 00

E-mail: y.gamulya[at]karazin.ua

---------------------

Ауд.3-11 (Головний корпус, пл.Свободи,4, фізична сторона, прохід через 2 поверх)

---------------------

 

Телефон 093 909 54 41

E-mail: biology[at]karazin.ua

---------------------
Ауд.3-11а
(Головний корпус, пл.Свободи,4,
фізична сторона, прохід через 2 поверх)

 
Об'єкти, які становлять
Національне надбання
 

Заступник декана з навчальної роботи
В о л к о в а Наталя Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент

Заступник декана з наукової роботи
Ш а б а н о в Дмитро Андрійович, доктор біологічних наук, професор

Голова науково-методичної комісії
М а р т и н е н к о Віра Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент

Секретар Вченої ради факультету
В і н н і к о в а Ольга Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент.

Відповідальний секретар відбіркової комісії біологічного факультету,
відповідальний за роботу в гуртожитку:
З а б р о д с ь к и й Руслан Францович, ст. викладач.
Тел. +380 (66) 542-47-23 (телеграм)

Заступник декана з виховної роботи:
С а м і л о Сергій Михайлович, асистент.

Координатор з питань профорієнтації працевлаштування студентів
та зв'язків з роботодавцями
К о м а р и с т а Вікторія Павлівна, кандидат біологічних наук, доцент

Координатор з питань академічної мобільності та міжнародних зв'язків
З і н е н к о Олександр Іванович, кандидат біологічних наук, доцент

 

Структурні підрозділи

 

кафедра біохімії

кафедра ботаніки та екології рослин

кафедра генетики та цитології

кафедра зоології та екології тварин

кафедра мікології та фітоімунології

кафедра молекулярної біології
та біотехнології

кафедра фізіології та біохімії рослин і мікроорганізмів

кафедра фізіології людини та тварин

Біологічна станція

Лабораторія екології водних організмів

Вчена рада біологічного факультету
   

>>Рішення вченої ради біологічного факультету

Положення про структурні підрозділи біологічного факультету
>>Положення про факультет   >>Положення про Біостанцію   >>Положення про кафедри
Звіти про роботу та рейтинги

>>Звіти декана факультету

  >>Звіти завідувачів кафедр
біологічного факультету
>>РЕЙТИНГИ
науково-педагогічних працівників

Історія факультету

Історія факультету бере свій початок з 1804 року від кафедри природничої історії і ботаніки відділення фізичних і математичних наук. Біологи університету зробили великий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки. Серед них – лауреат Нобелівської премії І.Мечников; відомі вчені-ботаніки В.Черняєв, Л.Рейнгардт, Л.Ценковський, В.Арнольді, О.Коршиков, Л.Шкорбатов, О.Матвієнко, Ю.Прокудін; мікологи-фітопатологи – А.Потебня, Т.Страхов; фізіологи та біохімії рослин – В.Палладін, В.Залесський, Г.Семененко; зоологи – О.Чернай, О.Нікольський, В.Станчинський, С.Медведєв, Е.Уманський, М.Калабухов, Є.І. Лукін, В.М. Епштейн; фізіологи людини і тварин – І.Щелков, В.Данилевський, О.Нагорний, В.Нікітін; біохіміки – І.Буланкін, Є.Паріна, П.Каліман; генетики – І.Поляков, М.Дубінін, В.Шахбазов.

Детальніше про історію факультету (pdf) >>>

-------------------------------

Поштова адреса :

Біологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,

майдан Свободи, 4, м.Харків, Україна, 61022

------------------------------

Презентація факультету>>

Постер>>

------------------------------

>>Наші
випускники

-----------------------------

Сторінка факультету
у facebook

-------------------------

Вісник Харківського національного університету, серія "Біологія"

>> офіційний сайт журналу

----------------------------

>>Оцінювання педагогічних
працівників
у поточному році

------------------------

 
Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua