Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне
 співробітництво

 Працевлаштування
 випускників

 

Абітурієнту
     

Телефон деканату 093-909-54-41

Контакти приймальної комісії
біологічного факультету

+380 (66) 542-47-23 (телеграм)

Email start.biology@karazin.ua

На ваші запитання відповість
відповідальний секретар відбіркової
комісії біологічного факультету:
ст. викладач Забродський Руслан Францович

   

 
         

>> Контакти приймальної комісії
Університету

>> Інформація про правила вступу та терміни подання документів на сайті Університету

   

>> телеграм-канал для абітурієнтів Каразінського

>> Інформація про вступну кампанію
на сайті Університету

 
     
   

>>Телеграм-канал для вступників @vstupinfoUA

>>Інформація для вступників на сайті osvita.ua

 
Програми підготовки та правила вступу: освітній рівень - БАКАЛАВР
   
Спеціальність Біологія та біохімія (091)
   

Спеціальність Біотехнології та біоінженерія(162)

 

Підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 091 Біологія здійснюється за денною та заочною формами (за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту). Бакалаври отримують кваліфікацію "Бакалавр біології". Термін навчання 4 роки.

>>Інформація щодо освітньої програми Біологія

   

У 2015 році біологічний факультет розпочав підготовку бакалаврів за спеціальністю Біотехнології та біоінженерія (денна та заочна форма). Термін навчання 4 роки з отриманням кваліфікації “Бакалавр біотехнологій та біоінженерії».

>>Інформація щодо освітньої програми Біотехнології

 
       

Підготовка фахівців за освітньою програмою 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» здійснюється за денною та заочною формами, випускники отримують кваліфікацію “Бакалавр середньої освіти (Біологія та здоров'я людини)»

>>Інформація щодо освітньої програми Середня освіта

   

Програми вступних іспитів для вступу на навчання: БАКАЛАВР
     
Здобуття другої вищої освіти
   
Програми іспиту для іноземних громадян
 

На біологічному факультеті є можливість отримати другу вищу освіту. Прийом на денне та заочне відділення здійснюється на умовах індивідуального контракту.

>> Програма вступного іспиту в усній формі
з БІОЛОГІЇЇ для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (друга вища або паралельна освіта)

 

     

Дорогі абітурієнти!

Ви робите один із найважливіших виборів Вашого життя – вибір професії, від якої, більшою мірою, буде залежати Ваше майбутнє. Давайте разом вирішимо, чому варто отримати професію в галузі біології.

Біологія – це захоплююча наука, яка досліджує життя у всіх формах його прояву та на всіх рівнях організації: від молекули до біосфери. ХХІ сторіччя визнано сторіччям біології. Біологія у наш час активно інтегрується з інформаційними та нанотехнологіями, й це вже сьогодні змінює наше життя. Медицина, фармацевтика, сільське господарство, охорона навколишнього середовища – всі ці галузі розвиваються на базі нових відкриттів в галузі біології. Тому біолог – це престижна і успішна професія, яка дає широкі можливості працевлаштування у різних сферах науки, освіти і виробництва.

Й саме на біологічному факультеті Каразінського університету ви зможете отримати різнобічну і якісну професійну підготовку, яка дозволить реалізувати свої творчі здібності і зробити перші кроки в науці. 8 кафедр нашого факультету та різноманітні бази практики - біологічна станція, науково-дослідні інститути, національні парки - допоможуть знайти найбільш цікаву для Вас галузь біології і отримати цінні знання та практичні навички.

Зробіть правильний вибір! Наш факультет чекає на Вас!

>> верх сторінки

 
   
Вступ до магістратури
   
освітні програми зі спеціальності "БІОЛОГІЯ"

>> Програма фахового екзамену з БІОЛОГІЇ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА
за освітньою програмою Б І О Л О Г І Я

>> Програма фахового екзамену з БІОХІМІЇ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА
за освітньою програмою Б І О Х І М І Я

 

 

>> Програма фахового екзамену з ГЕНЕТИКИ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА за освітньою програмою Г Е Н Е Т И К А

>> Програма фахового екзамену з ФІЗІОЛОГІЇ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА за освітньою програмою ФІЗІОЛОГІЯ людини та твари
н

 

>>Приклад тестових завдань з
фахового екзамену з біології

>>Детальніше про вступ до магістратури

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "Середня освіта
(біологія та здоров'я людини)"

 
 
       
Працевлаштування випускників

Фахівці спеціальностей 09 Біологія мають широкий спектр галузей працевлаштування в установах біологічного, медичного, фармацевтичного, екологічного, харчового, природоохоронного та сільско-господарського профілів відповідно спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах.

Фахівці спеціальностей 162 Біотехнології та біоінженерія можуть можуть працювати на спеціалізованому виробництві та в галузі фундаментальних наукових досліджень.

 

 

Після завершення програми Середня освіта (біологія та здоров'я людини) випускник може займатися викладацькою, навчально-виховною, науково-методичною та організаційною діяльністю у галузі середньої освіти та дотичних до неї сфер.

>>на сторінку про Працевлаштування

 
         
Аспірантура
Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі. Біологічний факультет проводить підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія. Програма включає дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

 

 

>>про підготовку докторів філософії на факультеті

>>Програма з Біології для вступу до аспірантури

>>Програма підготовки презентації дослідницької пропозиції для вступу до аспірантури

>> детальніше про вступ до аспірантури (сайт ХНУ)

 

  

___________

>> Новини на сторінці факультету
у
facebook

_____________

Презентація:
>> вступ до бакалаврату

____________

Презентація:
>> вступ до магістратури

>>умови вступу
до магістратури

____________

>> Запис онлайн зустрічі
«Як вступити до Каразінського університету?»
(Youtube)

___________

Відео-презентація для наших абітурієнтів >>

_______________

Постер>>

____________

>>Вступ до аспірантури

____________

За версією
«Forbes Україна»
БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Каразінського університету увійшов до
десятки найкращих факультетів природничого спрямування
України>>

_________________


_______________

Контактна інформація:

Біологічний факультет розташований в Головному корпусі
Університету за адресою пл.Свободи,4 (станція метро "Університет").

Деканат
денного відділення
:
Тел.: 707-54-41.
Ауд.3-11а

Деканат
заочного відділення
:
Тел.: 707-56-35. Ауд. 3-17

Прохід на 3-й поверх через 2-й, ліве крило.

>>Програми підготовки бакалаврів

 

>>Програми підготовки
магістрів

______________

>> XXI сторіччя - сторіччя Біології

_____________

>>Робота зі школярами