Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне
 співробітництво

 Працевлаштування
 випускників

 

Абітурієнту
     

Телефон деканату 093-909-54-41

Контакти приймальної комісії
біологічного факультету

+380 (66) 542-47-23 (телеграм)

Email start.biology@karazin.ua

На ваші запитання відповість
відповідальний секретар відбіркової
комісії біологічного факультету:
ст. викладач Забродський Руслан Францович

   

 
         

>> Контакти приймальної комісії
Університету

>> Інформація про правила вступу та терміни подання документів на сайті Університету

   

>> телеграм-канал для абітурієнтів Каразінського

>> Інформація про вступну кампанію
на сайті Університету

 
     
   

>>Телеграм-канал для вступників @vstupinfoUA

>>Інформація для вступників на сайті osvita.ua

 
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ БАКАЛАВР : освітні програми
   
Спеціальність Біологія та біохімія (091)
   

Спеціальність Біотехнології та біоінженерія(162)

 

Підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 091 Біологія здійснюється за денною та заочною формами (за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту). Бакалаври отримують кваліфікацію "Бакалавр біології". Термін навчання 4 роки.

>>Інформація щодо освітньої програми Біологія

   

У 2015 році біологічний факультет розпочав підготовку бакалаврів за спеціальністю Біотехнології та біоінженерія (денна та заочна форма). Термін навчання 4 роки з отриманням кваліфікації “Бакалавр біотехнологій та біоінженерії».

>>Інформація щодо освітньої програми Біотехнології

 
       

Підготовка фахівців за освітньою програмою 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» здійснюється за денною та заочною формами, випускники отримують кваліфікацію “Бакалавр середньої освіти (Біологія та здоров'я людини)»

>>Інформація щодо освітньої програми Середня освіта

   

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ для вступу на навчання: БАКАЛАВР
   

 

Програми іспиту для іноземних громадян

 

На біологічному факультеті є можливість отримати ДРУГУ вищу освіту. Прийом на денну та заочну форму здійснюється на умовах індивідуального контракту.

>> Програма вступного іспиту в усній формі
з БІОЛОГІЇЇ для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (друга вища або паралельна освіта)

 

     

Дорогі абітурієнти!

Ви робите один із найважливіших виборів Вашого життя – вибір професії, від якої, більшою мірою, буде залежати Ваше майбутнє. Давайте разом вирішимо, чому варто отримати професію в галузі біології.

Біологія – це захоплююча наука, яка досліджує життя у всіх формах його прояву та на всіх рівнях організації: від молекули до біосфери. ХХІ сторіччя визнано сторіччям біології. Біологія у наш час активно інтегрується з інформаційними та нанотехнологіями, й це вже сьогодні змінює наше життя. Медицина, фармацевтика, сільське господарство, охорона навколишнього середовища – всі ці галузі розвиваються на базі нових відкриттів в галузі біології. Тому біолог – це престижна і успішна професія, яка дає широкі можливості працевлаштування у різних сферах науки, освіти і виробництва.

Й саме на біологічному факультеті Каразінського університету ви зможете отримати різнобічну і якісну професійну підготовку, яка дозволить реалізувати свої творчі здібності і зробити перші кроки в науці. 8 кафедр нашого факультету та різноманітні бази практики - біологічна станція, науково-дослідні інститути, національні парки - допоможуть знайти найбільш цікаву для Вас галузь біології і отримати цінні знання та практичні навички.

Зробіть правильний вибір! Наш факультет чекає на Вас!

>> верх сторінки

 
   
Вступ до МАГІСТРАТУРИ
   

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "Біологія та біохімія" :
освітні програми БІОЛОГІЯ, БІОХІМІЯ, ГЕНЕТИКА, ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

 

>> Програма фахового екзамену з БІОЛОГІЇ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА
за освітньою програмою Б І О Л О Г І Я

 

 

>>Приклад тестових завдань з
фахового екзамену з біології

 

>> Програма фахового екзамену з БІОХІМІЇ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА
за освітньою програмою Б І О Х І М І Я

 

   
     
     
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.05 "Середня освіта (біологія та здоров'я людини)"
 
     
     
Працевлаштування випускників

Фахівці спеціальностей 09 Біологія та біохімія мають широкий спектр галузей працевлаштування в установах біологічного, медичного, фармацевтичного, екологічного, харчового, природоохоронного та сільско-господарського профілів відповідно спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах.

Фахівці спеціальностей 162 Біотехнології та біоінженерія можуть можуть працювати на спеціалізованому виробництві та в галузі фундаментальних наукових досліджень.

 

 

Після завершення програми Середня освіта (біологія та здоров'я людини) випускник може займатися викладацькою, навчально-виховною, науково-методичною та організаційною діяльністю у галузі середньої освіти та дотичних до неї сфер.

>>на сторінку про Працевлаштування

 
         
Вступ до АСПІРАНТУРИ

Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі. Біологічний факультет проводить підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія та біохімія. Програма включає дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

>> детальніше про вступ до аспірантури (сайт ХНУ)

 

 

>>Програма з Біології для вступу до аспірантури

>>Програма підготовки презентації дослідницької пропозиції для вступу до аспірантури

>>Програма додаткового екзамену
для вступу до аспірантури

 

>>про підготовку докторів філософії на факультеті

   

>>Програма з Біології для вступу до аспірантури (англ.мовою)

 
      


_______________

>>Унікальна пропозиція
для абітурієнтів Каразінського університету,
які перебувають за межами України на території Німеччини

___________________

>> Запис онлайн зустрічі
«Як вступити до Каразінського університету?»
(Youtube)

___________

__________

>> XXI сторіччя - сторіччя Біології

____________

Презентація:
>> вступ до магістратури

>>умови вступу
до магістратури

__________

>>Програми підготовки
магістрів

___________

Контактна інформація:

Біологічний факультет розташований в Головному корпусі
Університету за адресою пл.Свободи,4 (станція метро "Університет").

Деканат
денного відділення
:
Тел.: 707-54-41.
Ауд.3-11а

Деканат
заочного відділення
:
Тел.: 707-56-35. Ауд. 3-17

Прохід на 3-й поверх через 2-й, ліве крило.