Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 

Навчальний процес: підготовка БАКАЛАВРІВ

 
     
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ БІОЛОГІЯ
 

Біологічний факультет готує бакалаврів за спеціальністю 091 Біологія. Бакалаври отримують кваліфікацію лаборанта у галузі біології. Термін навчання становить 4 роки для студентів як денного, так і заочного відділення.

Основна роль у теоретичній фаховій підготовці бакалаврів біології належить викладанню природничо-наукових та загально - професійних дисциплін. Практична підготовка бакалаврів складається з освоєння програми лабораторних практикумів та проходження навчальної і виробничої практики.

 

Нормативні і вибіркові дисципліни

 

До переліку нормативних дисциплін професійної спрямованості входять: ботаніка, зоологія, екологія, цитологія, гістологія, анатомія, біохімія, фізіологія, біофізика, генетика, мікробіологія, вірусологія, імунологія, біотехнологія, молекулярна біологія, теорії еволюції та ін.
До циклу нормативних природничо-наукових дисциплін входять неорганічна, аналітична, органічна та біоорганічна хімія, фізика, вища математика, інформатика та ін.

У складі вибіркових дисциплін для студентів 3-4-го курсів - фахові дисципліни, що викладають по кафедрах, відповідно спеціалізації.. Протягом 4-го курсу студенти виконують кваліфікаційну роботу бакалавра. Тематика бакалаврської роботи залежить від обраної спеціалізації.

 

Після 1-го та 2-го курсів студенти біологічного факультету проходять навчально-польову практику на Біологічній станції.

>> Програма навчально-польової практики

Наприкінці 3-го курсу студенти захищають курсову роботу і проходять виробничу практику на навчально-наукових базах (Біологічна станція, філії кафедр у науково-дослідних інститутах м.Харкова, заповідники та ін).

>>Детальніше про бази практики

 
   
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Біотехнології та біоінженерія

У 2015 році факультет розпочав підготовку бакалаврів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія.

Термін навчання становить 4 роки для студентів як денного, так і заочного відділення. Бакалаври отримують кваліфікацію "фахівець з біотехнології".

 
Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Біотехнологія та біоінженерія», засвоюють знання з природничих наук, основи математики, програмування та обчислювальної техніки, вивчають технічні дисципліни, набувають практичних навичок з методів лабораторних досліджень, з методів ідентифікації, аналізу та культивування живих організмів.
 
 
   
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

Біологічний факультет готує бакалаврів за спеціальністю 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини). Термін навчання становить 4 роки для студентів як денного, так і заочного відділення.

Бакалаврська програма передбачає вивчення теоретичних основ біологічних наук та наук про здоров'я людини, загальної і вікової психології, методики навчання біології та основ здоров'я. Практична частина програми формує здатності до самостійної творчої педагогічної діяльності в умовах навчальних закладів середньої освіти.

Після завершення програми випускник може займати первинні посади: вчитель біології та основ здоров'я, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор здоров'язбережувальної роботи у закладах середньої освіти

 

>> Тимчасовий стандарт вищої освіти:
підготовка БАКАЛАВРІВ
014.05 Середня освіта
(біологія та здоров'я людини)

 
 
 
   

 

>> на сторінку Навчальний процес

 

>> на сторінку ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
для бакалаврів

-----------------------------

>> Загальна інформація щодо спеціальності
БІОЛОГІЯ

-------------------------------

>> Загальна інформація щодо спеціальності
БІОТЕХНОЛОГІЇ та БІОІНЖЕНЕРІЯ

----------------------------

>> Загальна інформація щодо спеціальності
Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

---------------------------

>>Презентація навчально-польової
практики

>>Бази практик (pdf)

----------------------------

>>Навчання і
стажування
за кордоном

----------------------

>> Детальніше
про підготовку
м а г і с т р і в

--------------------------

>> на сторінку Навчальний процес

--------------------------------

 

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua