Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускникі

 

Навчальний процес: підготовка магістрів

 
     
 

На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання спеціалістів і магістрів за спеціальністю Біологія за освітніми програмами: Біологія; Біохімія; Генетика; Фізіологія людини та тварин.

Навчальне навантаження майбутніх магістрів і спеціалістів складається з нормативних та спеціальних курсів і спецпрактикумів.

Кафедри, що готують магістрів і спеціалістів за відповідною спеціальністю, забезпечують викладання фахових дисциплін і виконання дипломних робіт.

>>Інформація про освітні програми магістратури
зі спеціальності 091 Біологія

Підготовка магістрів за спеціальністю 091 БІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

4 освітні програми: Біологія, Біохімія, Генетика, Фізіологія людини та тварин
 
 

>> Освітньо-професійна програма

 

>>Робочий навчальний план (денна форма)

 
   
 

>> Освітньо-професійна програма

 

>>Робочий навчальний план (денна форма)

   
   
 

>> Освітньо-професійна програма

 

>>Робочий навчальний план (денна форма)

   
   
 

>> Освітньо-професійна програма

 

>>Робочий навчальний план (денна форма)

   
   
 

   

Підготовка магістрів за спеціальністю 014.05 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (біологія та здоров'я людини)

 

>> Освітньо-професійна програма

 

>>Робочий навчальний план (денна форма)

 
Інформація про навчальні дисципліни, що викладаються для магістрів (інформ.пакети)
 

Підготовка дипломних робіт магістрів

Тематика дипломних робіт відповідає напрямам наукової роботи кафедр :

Частина дипломних робіт виконується на базах науково-дослідних інститутів м. Харкова та інших міст України. Є успішний досвід проведення досліджень (у рамках виконання дипломних робіт) під час стажування студентів біологічного факультету у закордонних університетах.

>>навчання та стажування за кордоном

 
   
 

 

>>Інформація для
наших абітурієнтів

---------------------------

>>Старт кар'єри та працевлаштування

----------------------------

>>Навчання і
стажування
за кордоном

----------------------------

>> Детальніше
про підготовку
б а к а л а в р і в

------------------------------

>> на сторінку Навчальний процес

-------------------------------

Інформація для студентів заочної форми навчання >>

-----------------------

>>Бази практики
та виконання дипломних робіт

---------------------------

>>Бази практик (pdf)

-------------------------

Акредитаційна експертиза
освітньої програми
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), магістр

>> Відомості про самооцінювання

>> Програма роботи експертної групи

____________

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету :tbarannik[at]karazin.ua