Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускникі

 


Навчальний процес

На біологічному факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за декількома освітніми програмами.

Факультет готує бакалаврів за напрямом «Біологія», спеціальність 091 «Біологія» - денна та заочна форма, випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр біології»; за напрямом «Хімічна та біоінженерія», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» - денна та заочна форма, випускники отримують кваліфікацію “Бакалавр біотехнологій та біоінженерії», та за напрямом «Середня освіта», спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма 014.15 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» - денна та заочна форма, випускники отримують кваліфікацію “Бакалавр середньої освіти (Біологія та здоров'я людини)».

Підготовка магістрів здійснюється за освітніми програмами «Біологія», «Біохімія», «Генетика» і «Фізіологія людини та тварин» (всі – у рамках спеціальності 091 «Біологія»), денна та заочна форма, випускники отримують кваліфікацію відповідно «Магістр біології», «Магістр біології. Біохімія», «Магістр біології. Генетика», «Магістр біології. Фізіологія людини та тварин».

З 2019 року відкритий прийом в магістратуру на нову освітню програму 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» - спеціальність 014 Середня освіта, випускники отримують кваліфікацію «Магістр освіти за предметною спеціалізацією (біологія та здоров'я людини)».

 
 

Основна роль у фаховій підготовці бакалаврів - біологів належить викладанню природничо-наукових та загально - професійних дисциплін. Практична підготовка бакалаврів складається з освоєння програми лабораторних практикумів та проходження навчальної практики після 1 та 2 курсів і виробничої практики 3 курсу. У складі вибіркових дисциплін для студентів 3-4-го курсів - фахові дисципліни, що викладають по кафедрах. Протягом 4-го курсу студенти виконують кваліфікаційну роботу бакалавра. Наприкінці навчання бакалаври складають атестаційний екзамен.

>>Програма атестаційного екзамену (Біологія)

>>Програма атестаційного екзамену (Біотехнологія)

   
Зарахування до магістратури відбувається за результатами конкурсу, у якому враховуються результати навчання за попередні 4 роки, наукова робота студента, а також результати фахового іспиту та іспиту з іноземної мови.

>>Програми фахових екзаменів (pdf)

Кафедри, що готують магістрів за відповідною спеціальністю, забезпечують викладання фахових дисциплін і виконання магістерських дипломних робіт.

>>Спеціальності та спеціалізації за кафедрами (pdf)

 
 

Біологічний факультет розпочинає підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія. Програма містить дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

Освітньо-наукова програма забезпечує підготовку аспіранта у таких вимірах: загальному (світоглядна і мовна підготовка – універсальні компетентності), спеціальності (091. Біологія), спеціалізації (для реалізації в навчальному плані відведено 25% вибіркових дисциплін). Глибинних знань із спеціальності 091. Біологія аспіранти набувають при вивченні дисциплін спеціалізації; викладацьких навичок - при проходженні викладацької практики.

 

Підвищення якості навчального процесу

Науково-методична комісія факультету постійно проводить роботу з підвищення якості навчального процесу. Комісія складається з досвідчених викладачів та методистів факультету. З 2016 року методичну комісію очолює заступник декана з науково-методичної роботи канд.біол.наук, доцент Мартиненко Віра Володимирівна (Тел.: 707-52-50, ауд. 2-25). Засідання науково-методичної комісії відбуваються кожен третій вівторок місяця (о 15.15; ауд. 2-24)

>>Склад науково-методичної комісії

 

Кафедри факультету неодноразово перемагали у університетських конкурсах з методичного забезпечення навчального процесу.

На біологічному факультеті здійснюється постійне підвищення кваліфікації викладачів зі стажуванням у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах м.Харкова та інших міст України і зарубіжжя, а також підготовкою дисертацій і написанням монографій або підручників.

 

Наші студенти

На денному відділенні біологічного факультету навчається більше 450 студентів, у тому числі більше 60 іноземних громадян. На заочному відділенні факультету навчається близько 200 студентів. За результатами минулого навчального року за успіхи в навчанні, плідну наукову роботу, активну участь у громадському житті біологічного факультету більше 50 студентів нагороджено грамотами.

Вже стало традиційним, що студенти біологічного факультету успішно працюють в Студентському науковому товаристві (СНТ), представляють результати дослідницької роботи на конференціях молодих вчених, беруть активну участь у олімпіадах і наукових турнірах, у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів.

>> на сторінку Наші молоді науковці

 
Навчально-виховна робота зі студентами

На початку навчального року на біологічному факультеті організується свято відмінника і активіста, що поєднується з презентацією кафедр і студентських організацій факультету нашим першокурсникам. В презентації факультета беруть участь керівництво факультету, представники кафедр, студентського самоврядування, дружини охорони природи, студентського наукового товариства.

З метою моніторингу навчального процесу з боку органів студентського самоврядування, та формування пропозицій щодо його удосконалення (в разі необхідності) на факультеті за тиждень до початку сесії формується фокус-група.

 

У березні-квітні в Університеті проводиться конкурс на кращу академічну групу. Серед організаторів конкурсу - органи студентського самоврядування та первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів. Конкурс проводиться у два етапи - на факультетському та на загальноуніверситетському рівні .

>>Детальніше про організацію конкурсу (pdf)

Активну роботу зі студентами проводять куратори академічних груп - викладачі факультету

     

З питань організації навчального процесу
на біологічному факультеті відповість
заступник декана з навчальної роботи

Волкова Наталя Євгенівна,
кандидат біологічних наук, доцент

 

З питань методичного забезпечення навчального процесу
на біологічному факультеті відповість
заступник декана з методичної роботи

Тагліна Ольга Валентинівна,
кандидат біологічних наук, доцент

 

>>Графік занять (дзвінки)

_______________

Р О З К Л А Д
занять розміщено на сайті університету (електронний розклад)

_______________

Інформація для студентів ЗАОЧНОЇ форми навчання >>

_______________

Графік відкритих лекцій 1 та 2 сем
2023/24 навч.року

____________

Онлайн-семінар
Освіта в Німеччині: профорієнтація та підготовка учнів
до вступу у заклади вищої освіти
>

_____________

Акредитаційна експертиза
освітньої програми
Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), магістр

>> Відомості про самооцінювання

>> Програма роботи експертної групи

-------------------------

До уваги студентів біологічного факультету!
>>Інформація кафедри фізічного виховання

>>каразінський
спорт безліміт

---------------------------

>>Навчання і
стажування
за кордоном

____________

Інформація про дисципліни, які біологічний факультет викладає студентам МЕДИЧНОГО факультету
(1 та 2 курс) >>

______________

РОЗКЛАД літньої екзаменаційної сесії

_______________

Слідкуйте за актуальною інформацією щодо графіку навчання -
на нашому сайті,
на сторінці факультету у Facebook
та на сайті
Університету

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua