Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 

Працевлаштування випускників біологічного факультету

 

Фахівці спеціальностей 09 Біологія і 162 Біотехнології та біоінженерія мають широкий спектр галузей працевлаштування.

Випускники біологічного факультету працюють в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільсько-господарського, фармацевтичного та харчового профілів відповідно спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах. Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі.

Студентам й випускникам: старт і розвиток кар'єри зі спеціальності

Центр працевлаштування студентів та випускників - структурний підрозділ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, створений за ініціативою Студентської навчальної ради університету й націлений на створення необхідних умов для старту та розвитку кар'єри студентами університету.

Центр працевлаштування

Основні напрямки роботи: організація ярмарків вакансій, тижнів кар'єри, презентацій роботодавців, тренінгів; співпраця із роботодавцями, оновлення навчального процесу. Студенти Каразінського університету мають можливість отримати безкоштовний код доступу до повнофункціонального конструктору резюме та супровідних листів.

 

 
 

В рамках проведення Тижня кар'єри університету відбуваються презентації роботодавців на факультетах, спеціалізовані майстер-класи, весняний ярмарок вакансій університету, професійне фотографування на резюме та інші заходи

 
 

Наукова діяльність

 

Випускники біологічного факультету можуть займатись науковою роботою в різноманітних науково-дослідних інститутах в галузі біології, медицини, фармакології, екології, сільського господарства, харчової промисловості, а також на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів.

 

Багато науково-дослідних установ та ВНЗ розташовані у м.Харкові та Харківській області. >>перелік

Значна кількість НДІ в галузі біології працює у м.Києві та інших містах України >>перелік

Аспірантура
 
Викладацька діяльність

У випускниів біологічного факультету є можливість продовження навчання у аспірантурі, в тому числі за кордоном >>на сторінку Міжнародне співробітництво

На біологічному факультеті діє денна та заочна аспірантура за спеціальностями:
03.00.04 Біохімія (біологічні науки); 03.00.05 Ботаніка; 03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія; 03.00.13 Фізіологія людини і тварини; 03.00.15 Генетика; 03.00.20 Біотехнологія

З 2016 р. біологічний факультет розпочинає підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія.

>>Детальніше про підготовку докторів філософії

 

Завдяки циклу дисциплін з педагогики та психології, а також проходженню педагогічної практики у школах на 4-му курсі та асистентської практики у магістратурі, випускники біологічного факультету (магістри) мають змогу викладати біологічні дисципліни у освітніх установах різного рівня аккредитації.

Наші випускники працюють викладачами біологічних дисциплін в університетах, коледжах, ліцеях, гімназіях, школах (у м.Харкові, інших містах України, за кордоном).

>>перелік потенційних місць працевлаштування

>>перелік місць проходження педагогічної практики

Практична медицина і фармакологія
 
Санітарні та карантинні служби

Випускники, які отримали спеціальності"біохїмія" або "біологія" (спеціалізація "біохімія" або "лабораторна діагностика біологічних систем") успішно працюють у клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях в галузі практичної медицини і фармакології.
Випускники, що отримали спеціалізацію "мікробіологія і вірусологія", можуть працювати у мікробіологічних лабораторіях.
Випускники, що отримали спеціальність "генетика" або "біологія" (спеціалізація "генетика та цитологія"), можуть брати участь у генетичному консультування і діагностиці генетичних хвороб.

>>перелік потенційних місць працевлаштування

 

Санітарно-епідеміологічна служба

Фітосанітарна служба

Харчова промисловість, культивування грибів

Випускники зі спеціалізаціями "біохімія", "молекулярна біологія та біотехнологія", "мікробіологія та вірусологія" можуть працювати в харчовій промисловості (контроль якості).

Випускники зі спеціалізацією "мікологія" або "молекулярна біологія та біотехнологія" можуть працювати у галузі промислового культивування грибів.

Біологічна експертиза
 

Випускники біологічного факультету можуть проводити біологічну експертизу як складову судової експертизи та у науково-дослідних інститутах судових експертиз.
>> контактна інформація

 
Біотехнологічні виробництва
 
Випускники зі спеціалізаціями "біохімія", "молекулярна біологія та біотехнологія", "мікробіологія та вірусологія", "фізіологія і біохімія рослин" можуть успішно працювати на біотехнологічних виробництвах, в тому числі виробництві ліків і біологічно активних речовин.
 
Екологія, природоохоронна діяльність, ландшафтний дизайн
 
Аквакультура

Екологія, природоохоронна діяльність, ландшафтний дизайн (національні парки, лісові господарства, ботанічні сади, біостанції, заповідники) -- галузі для працевлаштування випускників зі спеціалізацією "Біоекологія та ботаніка". В галузі екології та охорони тварин працюють випускники зі спеціалізацією "зоологія та екологія тварин".

>>перелік потенційних місць працевлаштування

 

Аквакультура (розведення і вирощування водних організмів - риб, ракоподібних, молюсків, водоростей - в природних і штучних водоймах), в тому числі рибні господарства -- галузь потенційного працевлаштування випускників зі спеціалізацією "зоологія та екологія тварин" (вирощування водних тварин), "біоекологія і ботаніка" та "молекулярна біологія і біотехнологія" (вирощування водоростей).

>>перелік потенційних місць працевлаштування

Біоіндикація

 

Сільське господарство

Біоіндикація (оцінка середовища за станом біоти) може проводитись при екологічних мониторінгах, оцінці якості водних ресурсів та грунту - за станом флори (спеціалізації навчання - біоекологія і ботаніка, мікологія), фауни (спеціалізація навчання - зоологія та екологія тварин), та за наявністю мікроорганізмів (в епідеміології та санітарії - спеціалізація - "мікробіологія і вірусологія").

 

Робота в галузі сільського господарства включає у себе карантин та захист рослин, селекційні розробки, діагностику хвороб рослин, агрономію. В цьому напрямку можливо працевлаштування для випускників зі спеціалізаціями "фізіологія рослин","фітопатологія", "біоекологія і ботаніка", "генетика та цитологія".

>>перелік потенційних місць працевлаштування

Консультування з утримання тварин
 
Експертиза рослинної сировини

Консультування з утримання тварин, в т.ч. екзотичних, можуть проводити випускники зі спеціалізацією "зоологія та екологія тварин".
>>перелік потенційних місць працевлаштування

 
Консультування з якості рослинної сировини і фітоіндикацію, в тому числі у харчовій промисловості, кріміналістиці, на біотехнологічних виробництвах, у музейній справі, можуть проводити випускники зі спеціалізацією "біоекологія і ботаніка".
       

На питання з профорієнтаційної роботи та
працевлаштування випускників відповість

Відповідальний за роботу з абітурієнтами та випускниками
Гамуля Юрій Гарійович
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри ботаніки і екології рослин.

 

Ауд. 5-16 (головний корпус),
тел. 707-55-29

y.gamulya[at]karazin.ua

   


В
рамках тижня кар'єри
Karazin Career Week
відбудеться низка
онлайн-зустрічей

>>Детальніше


>> Графік та тематика зустрічей (оновлюється) і посилання на Zoom

____________

Працевлаштування випускників
біофаку

________________

Координатор
з питань профорієнтації, працевлаштування студентів та зв'язків з роботодавцями

К о м а р и с т а
Вікторія Павлівна


доцент кафедри ботаніки і екології рослин

ауд. 5-20
(головний корпус),
тел. 707-55-29

E-mail: v.p.komarysta[at] karazin.ua

_______________

_______________

_________________

 

 
Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua