Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Бази практики: Біологічна станція

...Біологічна станція

Біологічна станція ХНУ імені В.Н. Каразіна розташована в нагорній діброві правого берега річки Сіверський Донець, близько с. Гайдари, Зміївський р-н, Харківська область. Біологічна станція була заснована В.М. Арнольді у 1914 р. Протягом десятків років біологічна станція є базою навчально-польової практики майбутніх біологів.
>>Детальніше про історію біостанції

 
Розміщення біостанції дає змогу ознайомити студентів під час навчальних екскурсій, в тому числі територією Національного природного парку «Гомільшанські ліси», з флорою та фауною унікального природного комплексу Лівобережного Лісостепу, який склався в долині р. Сіверський Донець.
 
На цій території представлені майже всі типи ландшафтів, характерних для Лісостепу України: широколистяні та хвойні ліси, заплавні та суходільні луки, залишки степової рослинності, широка заплава річки з численними меандрами, озерами, болотами і стариками. Ця територія не має аналогів в регіоні за багатством і різноманітністю флори і фауни, в тому числі має цікаву орніто-, ентомо-, іхтіофауну. Тут зростає більшість відомих для регіону рідкісних та зникаючих рослин.
 

Навчально-польова практика – важлива частина підготовки фахівців біологів і є логічним продовженням теоретичних ботанічних та зоологічних курсів і малих практикумів, які є нормативними дисциплінами.

 

>>Програма навчально-польової практики з зоології

 

Під час практики студенти засвоюють методи польових досліджень флори і фауни, методи збору, визначення та підготовки для зберігання в колекціях зібраного матеріалу. При виконанні учбово-дослідних робіт студенти вчаться самостійно організовувати наукові дослідження, аналізувати та оформляти результати своїх спостережень.

 
Під час практики широко використовуються комп'ютерна, фото і відеотехніка, функціонує науково-популярний кінозал. Для виступів перед студентами з лекціями, або майстер-класами, запрошуються науковці та викладачі університету, інших навчальних закладів та наукових установ, з природоохоронних установ та організацій. Для лабораторних занять використовуються три лабораторні корпуси з 8 спеціально пристосованими лабораторіями для проведення досліджень з зоології хребетних, гідробіології, ентомології, ботаніки нижчих та вищих рослин.
 
Для відпочинку студентів та занять спортом є волейбольна, баскетбольна, площадка для бадмінтону, пляж на березі річки, човнова станція. Біологічна станція пристосована для проживання 150 студентів під час практики, та проведення наукових досліджень студентами-дипломниками і науковцями впродовж всього року.

Завідувач біостанції
Акімова Карина Анатоліївна

biobaza[at]karazin.ua

 
Тел. 707-51-72
(кафедра зоології та екології тварин, ауд. 4-24).
 
 

 

Положення про Біологічну станцію

-------------------------

>>Презентація про навчально-польову практику (pdf)

------------------------

БАЗИ ПРАКТИКИ
студентів біологічного факультету:

>>Біологічна станція

>>Лабораторія
екології водних організмів

>>Ботанічний сад

>>Музей природи

>> Науково-дослідний інститут біології Харківського національного університету

>>Інститут проблем кріобіології та кріомедицини
НАН України

>>Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва
НААН України

>>Інститут птахівництва НААН України

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua