Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 

 

Біологічний факультет

Дорогі друзі!
Запрошуємо Вас до чарівного світу біології – науки про життя у всьому його розмаїтті!
Ви зможете самі обрати цікавий для Вас напрям досліджень – від екосистем до молекул, від мікроорганізмів до людини.

Сучасна біологія – це міжнародні проекти, нові технології, інтеграція у інформаційний простір, шлях до вирішення глобальних проблем людства. Невипадково ХХІ сторіччя визнано сторіччям біології.

Отримуючи класичну біологічну освіту на нашому факультеті, Ви здобуваєте дійсно широкі перспективи для творчого розвитку і успішного працевлаштування!

Освітня діяльність

На біологічному факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за декількома освітніми програмами.

Факультет готує бакалаврів у галузі знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія» - денна та заочна форма, випускники отримують кваліфікацію «Бакалавр біології»;
у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» - денна та заочна форма, випускники отримують кваліфікацію “Бакалавр біотехнологій та біоінженерії», та у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма 014.15 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» - денна та заочна форма, випускники отримують кваліфікацію “Бакалавр середньої освіти (Біологія та здоров'я людини)».

Підготовка магістрів здійснюється за освітніми програмами «Біологія», «Біохімія», «Генетика» і «Фізіологія людини та тварин» (всі – у рамках спеціальності 091 «Біологія»), денна та заочна форма, випускники отримують кваліфікацію відповідно «Магістр біології», «Магістр біології. Біохімія», «Магістр біології. Генетика», «Магістр біології. Фізіологія людини та тварин».

З 2019 року відкритий прийом в магістратуру на нову освітню програму 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» - спеціальність 014 Середня освіта, випускники отримують кваліфікацію «Магістр освіти за предметною спеціалізацією (біологія та здоров'я людини)».

>>Детальніше про програми підготовки фахівців

>> Інформація для абітурієнтів на сайті факультету

 

>>Інформація щодо вступної кампанії на сайті Університету

Прийом на денну та заочну форму навчання здійснюється за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту. Усім надано можливість отримати другу вищу освіту на умовах контракту.

Термін навчання в бакалавріаті - 4 роки на базі повної середньої освіти. Термін навчання в магістратурі - 1 рік, 4 місяці на базі ступеня бакалавра.

>>на сторінку Працевлаштування

>>на сторінку Наші випускники

 
 

Фахівці спеціальностей 09 Біологія мають широкий спектр галузей працевлаштування в установах біологічного, медичного, фармацевтичного, екологічного, харчового, природоохоронного та сільско-господарського профілів відповідно спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах.

Фахівці спеціальностей 162 Біотехнології та біоінженерія можуть реалізовувати себе професійно в прикладній сфері на певному виробництві та в галузі фундаментальних наукових досліджень.

Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі за спеціальністю Біологія.

Після завершення програми Середня освіта (біологія та здоров'я людини) випускник може займатися викладацькою, навчально-виховною, науково-методичною та організаційною діяльністю у галузі середньої освіти та дотичних до неї сфер.

 
 
Біологічний факультет здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія.
Програма підготовки містить дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

Бази практики

 

Базами навчальної та виробничої практики є Біологічна станція, Музей природи, Ботанічний сад, заповідники. Факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України та зарубіжжя. >>Детальніше про бази практики

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство факультету бере участь в організації біологічних турнірів, конференції молодих науковців «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ», круглих столів, олімпіад, проводить заняття зі школярами.
>>на сторінку Наші молоді науковці

 

Біологічний факультет здійснює плідну співпрацю з низкою іноземних наукових центрів. Біологічний факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Чехії, Словенії та інших країн. Викладачі факультету регулярно проходять стажування та проводять наукові дослідження за кордоном у провідних наукових установах.
Співробітники біологічного факультету є членами міжнародних наукових товариств і учасниками міжнародних експедицій. Факультет бере активну участь у підготовці іноземних студентів.

>>Детальніше про міжнародне співробітництво

На факультеті проводяться як фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження за тематикою державних та договорних проектів. Співробітники, аспіранти та студенти факультету беруть активну участь у наукових конференціях і семінарах, як в Україні, так і за кордоном.

>> на сторінку Наукова робота

Біологічний факультет видає Вісник Харківського національного університету, серія "Біологія". Редакція: Тел. 707-55-71, Ауд. 6-13. >> офіційний сайт журналу

Спеціалізовані вчені ради
 

З 2018 р. на біологічному факультеті працює Спеціалізована вчена рада К64.051.32 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями 03.00.15 «Генетика» і 03.00.12 «Фізіологія рослин»
>>Детальніше про роботу вченої ради К64.051.32

В НДІ біології ХНУ працює спеціалізована вчена рада К64.051.17 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями 03.00.04 «Біохімія», 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» та 03.00.08 «Зоологія».
>>Детальніше про роботу вченої ради К64.051.17

 

На біологічному факультеті успішно працює безкоштовний консультативний центр для абітурієнтів денного та заочного відділень.

Координатор: Тагліна Ольга Валентинівна,
доцент кафедри генетики та цитології
Тел: 707- 51-47

На базі хімічного і біологічного факультетів сумісно з Центром довузівської освіти організуються Хіміко-біологічні турніри імені І.І. Мечникова для школярів 7-11 класів.

>>Детальніше про роботу зі школярами

>> Інформація для абітурієнтів

День байбака

 
Вже декілька років на Біологічній станції у лютому організується День байбака. Ця подія стала традиційним і очікуваним святом, де збираються шанувальники Тимка – байбака, який з легкої руки професора кафедри зоології біологічного факультету Віктора Арсентійовича Токарського, надає прогнози на майбутню весну та передбачує прихід теплої погоди.
>>Фотозвіт з Дня байбака
Дружина охорони природи - це молодіжна суспільна організація, що об'єднує студентів та випускників. Ії задачами є практична природоохоронна діяльність, збереження біологічного різноманіття, еко-освіта та еко-пропаганда. Це важливий етап виховання природоохоронника.
>>на сторінку Дружини охорони природи

>> верх сторінки

_________________

 Новини та оголошення
_________________

До уваги студентів!
Літня програма стажування ISTernship від Інституту науки та технологій Австрії (IST Austria)

Тривалість:
2-3 місяці у період
з 15 травня по
15 вересня
Подача заявок до
15 лютого 2022 року

>>інформація щодо програми

________________

До уваги студентів і аспірантів!
Відкрито прийом заявок на участь у міжнародному чотириденному курсі з розвитку навичок управління даними з біорізноманіття
BioDATA Україна!

>>Додаткова інформація, а також посилання на форму для реєстрації

Граничний термін подання заявки – 21.01.2022

_________________

Новини на сторінці факультету
у facebook

____________


>>Архів новин

____________

>>Інформація про
захист дисертацій:
Вчена рада
К64.051.32

____________

>>Всеукраїнські олімпіади для школярів (сайт Університету)

____________

>> Матеріали міжнародної наукової
конференції
молодих вчених
"Від молекули до
біосфери-2021"

_________________

До уваги студентів
заочної форми навчання!

>>Інформація про
терміни сесії та
навчальні дисципліни

_____________

Контакти деканату біологічного факультету електронна пошта biology@karazin.ua
тел. +38057 707-54-41

_____________


Університет отримав
Scopus Awards від видавництва Elsevier
у галузі наук про життя і сільського господарства!

_____________

Біологічний турнір «КРОКУС» імені
Л. О. Красільнікової

_____________

До уваги викладачів та студентів - актуальна інформація про
можливості стажування
у Європі >>

_____________

Сторінка з
біоінформатики >>

_____________

>>Архів новин

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua