Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 


Кафедра зоології та екології тварин

 

 

Завідувач кафедрою –
Токарський Віктор Арсентійович ,
доктор біологічних наук, професор.

Тел.: 707-51-72,
ауд. 4-25 (Головний корпус)
E -mail: Viktor.A.Tokarsky[at]univer.kharkov.ua

Викладацька: ауд. 4-11,
тел. 707-51-72

 

Офіційний сайт кафедри:
http://zoology.univer.kharkov.ua/Zool.html

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів, магістрів і спеціалістів біології за спеціалізацією «зоологія та екологія тварин» (денна та заочна форма навчання). Випускники кафедри викладають біологічні дисципліни в середніх та вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, працюють на інженерних та наукових посадах в закладах НАН України, АМН України, НА аграрних наук, заповідниках, державних природоохоронних органах, громадських організаціях тощо.


Напрями наукових досліджень

Основні наукові напрями роботи кафедри: теріологічний (В.А. Токарський) - популяційна та репродуктивна біологія, екологія бабаків; орнітологічний (Т.А. Атемасова) - динаміка видового складу та структурних показників орнітофауни, вдосконалення мережі природно-заповідних територій; герпетологічний (Д.А. Шабанов) - популяційна та репродуктивна біологія ропух та жаб Харківської області; іхтіологічний (Г.О. Шандиков); біорізноманіття Арктики та Антарктики (А.Ю. Утєвський); систематика, філогенія та біологія п'явок з використанням методів молекулярно-генетичного аналізу (С.Ю.Утєвський), паразитологія ракоподібних (М.Ю. Колесникова) та біологія медичних п'явок, паразітологія (М.В. Коваленко); ентомологічний (В.В. Терехова) – фауна скрипунів України. В рамках держбюджетного фінансування з 2009 р. кафедра працює над темою «Розвиток науково-практичних засад підтримки біорізноманіття природних екосистем Лівобережної України в умовах антропогенної трансформації ландшафту». Крім того кафедрою отримано 3 гранти на дослідження, відповідно, філогенії, екології та медичного використання медичних п'явок; таксономії і екології безхребетних тварин континентальних водойм Європи та неортодоксального видоутворення на прикладі амфібій.
За 2008-2009 роки опубліковано 49 статей у фахових виданнях; 36 тез доповідей, у тому числі 9 - у співавторстві зі студентами та 5 - за кордоном. Отримано 1 патент на винахід.
Кафедра взяла участь в організації Міжнародних Антарктичних конференцій (International Antarctic Conference – IAC) в 2008 р. “Україна в Антарктиці – національні пріоритети і глобальна інтеграція (голова оргкомітету– Утєвський А.Ю., члени оргкомітету – Утєвський С.Ю., Шандиков Г.О.) і в 2009 р. " International Polar Year in Ukraine: results and horizons” (голова оргкомітету – Утєвський А.Ю., члени оргкомітету – Утєвський С.Ю., Шандиков Г.О., Коваленко М.В., Колесникова М.Ю.), Наукових читань, присвячених 80-річчю із Дня народження професора О.П.Крапівного (Оргкомітет – Токарський В.А., Атемасова Т.А., Шабанов Д.А.)., V міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства (22-25 вересня 2009, член оргкомітету – Шабанов Д.А.), в ідкритої лекції-семінару професора П.Тронтеля (Словєнія), відкритої лекції з Лабаном та Мерсьє (Франція).
Зараз на кафедрі активно досліджуються систематика та біорізноманіття тварин, паразитологія, гідробіологія, ентомологія, теріологія, орнітологія, герпетологія, екологія, етологія, морська біологія Арктики та Антарктики. На кафедрі діють декілька наукових лабораторій: екології водних організмів, морфології безхребетних, систематики безхребетних, ентомології та арахноентомології; лабораторії іхтіології, герпетології, орнітології, теріології. Співробітники кафедри брали участь у експедиціях в Арктику та Антарктику, Камчатку, Сахалін, Дагестан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. На кафедрі створено фондові наукові колекції - паразитологічну, ентомологічну, іхтіологічну. Кафедра зоології та екології тварин є одним з засновників Центру підводних досліджень.

Навчальна робота

Викладачі кафедри читають 3 нормативні курси для студентів 1-3 курсів біологічного факультету – “Зоологія безхребетних тварин”, “Зоологія хребетних тварин”, “Екологія”. Нормативні курси “Медична біологія” та “Біологія” для студентів медичного та єкологічного факультетів.
Спеціальні курси для підготовки бакалаврів за спеціалізацію зоологія та екологія тварин: Екологія птахів, Теорія зоологічної систематики, Іхтіологія, Ентомологія, Загальна паразитологія, Батрахологія, Промислова аквакультура, Філогенія та порівняльна анатомія, Часткова паразитологія, Теоретичні основи охорони фауни. Спецпрактикуми: Зоотомія риб, амфібій, птахів, Мікроскопічна та гістологічна техніка, Біометричні методи в зоології, Часткова іхтіологія, Прикладна ентомологія, Зоотомія ссавців.
Спецкурси для магістрів: Зоогеографія, Морські ссавці, Еволюційна екологія, Біоіндикація, Методика викладання зоології, Методологія та організація наукових досліджень, Систематика птахів, Консерваційна біологія, Океанологія, Екологія ссавців, Гідробіологія, Охорона праці в галузі. Спецпрактикуми: Систематика риб, Систематика рептилій, Систематика ссавців. Медична ентомологія.
Розроблені та викладаються нові курси «Консерваційна біологія», «Молекулярна філогенетика та систематика», «Океанологія».

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри: Токарський Віктор Арсентійович, доктор біологічних наук, професор, Тел. 707- 51-72 , ауд. 4-25 ; E-mail : Victor.A.Tokarsky[at]univer.kharkov.ua

Утєвський Сергій Юрійович, доктор біологічних наук, професор, Тел. 707- 51-72 , ауд. 4-16;
E-mail : sutevsk[at]univer.kharkov.ua

Шабанов Дмитро Андрійович, доктор біологічних наук, професор, Тел. 707- 51-72 , ауд. 4-12,
E-mail : d.a.shabanov[at]gmail.com

Утєвський Андрій Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент. Тел. 707-51-72, ауд. 4-11, E-mail: autevsk[at]univer.kharkov.ua

Атемасова Тетяна Андріївна, кандидат біологічних наук, доцент , Тел. 707-51-72, ауд. 4-22

Кравченко Марина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент , Тел. 707-51-72, ауд. 4-22.

Полчанінова Ніна Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент

Терехова Вікторія Валеріївна, ст. викладач, Тел. 707-51-72, ауд. 4-17

Коваленко Марина Вікторівна, ст. викладач, Тел. 707-51-72, ауд. 4-16

Колеснікова Марія Юріївна, ст. викладач, Тел. 707-51-72, ауд. 4-16

Коршунов Олексій Владиславович, кандидат біологічних наук, ст. викладач

Зіненко Олександр Іванович, кандидат біологічних наук, ст. викладач

Історія кафедри

Кафедра зоології та екології тварин має довгу історію, що починається у 1804 році зі створення кафедри природничої історії та ботаніки. Тоді перші лекції з зоології, разом із лекціями з мінералогії та ботаніки, почав читати професор Ф.О. Делявінь. Окремо у 1807 році було засновано Натуральний кабінет (Зоологічний музей), який у різні часи очолювали професори І.А. Криницький та І.О. Калениченко. Кафедра природничої історії та Натуральний кабінет стали фундаментом для створення у 1835 р. кафедри зоології на фізико-математичному відділенні філософського факультету. Тоді її очолив І.А. Криницький (член Московського товариства дослідників природи, Йєнського мінералогічного товариства та член-кореспондент Гейдельберзького товариства дослідників природи). У 1845 р. кафедру очолив А.В. Чернай, водночас декан фізико-математичного факультету . Перед тим він пройшов стажування в наукових закладах Берліна, Парижа, Лейдена, Відня та Лондона. Професор Чернай почав викладати загальну та спеціальну зоологію, порівняльну анатомію, ембріологію, гістологію, фізіологію. У 1862-1864 рр. він був вчителем майбутнього Нобелевського лауреата І.І. Мечнікова. Під час навчання в Харківському університеті Мечніков надрукував кілька робіт з біології інфузорій та червів. За термін існування кафедри її очолювали видатні вчені, що залишили помітний слід в історії фауністичних досліджень країни та світу, в тому числі О.Ф. Брандт, П.Т. Степанов, О.М. Нікольський, П.П. Сушкін, М.М.Фадєєв, М.М.Сомов, В.В.Станчинський, І.Б. Волчанецький, Є.А. Шульц, М.І. Калабухов, Е.Ю. Уманський, Є.І. Лукін, В.П. Кудокоцев, Г.Л. Шкорбатов, О.П. Крапивний. У різні часи співробітники кафедри здійснили експедиції Україною, до Молдови, Поволжя, Зауралля, Кавказу, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Тян-Шаня, Камчатки, Білого, Баренцева, Карського морів, о. Сахалін, Заполяр'я, Антарктики. З 2006 р. кафедру очолює доцент А.Ю.Утєвський, відзначений почесною медаллю «10 років України в Антарктиці», почесними грамотами НАН України та МОН України.

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua