Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Кафедра молекулярної біології та біотехнології

 

Завідувач кафедри –
Божков Анатолій Іванович ,
доктор біологічних наук, професор

Тел. (057)-707-53-40, ауд. 7-22
(Головний корпус)
E-mail : Bozhkov[at]unіver.kharkov.ua

Викладацька: ауд. 7-15, тел. 707-52-62

 

Офіційний сайт кафедри:
http://molecular-biology.univer.kharkov.ua/

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує магістрів за спеціальністю - 091 Біологія, спеціалізація «молекулярна біологія та біотехнологія» за очною та заочною формою навчання. У 2015 році кафедра розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю 162 - Біотехнології і біоінженерія. На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю «біотехнологія».

Напрями наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: вікова молекулярна біологія і біохімія, біотехнологія (зокрема, біотехнологія дріжджів та одноклітинних водоростей), цитоекологія (клітинні аспекти відповіді на дію стресових чинників) та теоретична молекулярна біологія.

За 4 роки було зареєстровано два патенти, опубліковано 5 статей у фахових виданнях; 20 тез доповідей, у тому числі 1 у співавторстві зі студентами та 6 закордоном. За цей період співробітники кафедри взяли участь в організації Міжнародного симпозіуму «Биологические механизмы старения» та виступили з доповідями на 15 міжнародних конференціях.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів «Молекулярна біологія», «Основи біотехнології», «Загальна цитологія і гістологія», «Анатомія людини» для студентів біологічного факультету і нормативний курс «Антропологія» для студентів факультету психології.
Спеціальні курси для бакалаврів: Організація генома про- та еукаріот, Процеси і апарати біотехнологічних виробництв, Молекулярна біологія клітини, Конструювання і використання біосенсорів, Контроль та управління біотехнологічними процесами, Інженерна і комп'ютерна графіка, Біотехнологія мікроводоростей, Економіка та організація біотехнологічних виробництв, Клітинна технологія, Безпека життєдіяльності та охорона праці. Спецпрактикуми: культивування і молекулярно-біологічні характеристики об'єктів біотехнології, Аналіз активності транскрипції генів, Основи генетичної інженерії, Молекулярна діагностика.

Колективом кафедри протягом останніх 3-х років було видано 3 навчальних посібника: «Анатомия человека: Атлас», «Біотехнологія. Фундаментальні та промислові аспекти» та «Основи біохімії».

>>Анотації курсів, що викладаються кафедрою для бакалаврів та магістрів

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри – Божков Анатолій Іванович, доктор біологічних наук, професор. Тел.: 707-53-40, ауд. 7-22,
Е-maіl: Bozhkov[at]unіver.kharkov.ua

Клімова Олена Михайлівна, доктор біологічних наук, професор

Кузнецова Юлія Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, тел.343-87-88 (віварій, вул.Балакірєва, 45)

Леухіна Людмила Валеріївна, викладач

Кургузова Наталія Ігорівна, викладач

В навчальному процесі беруть участь співробітники НДІ біології ХНУ

Історія кафедри

Кафедра молекулярної біології та біотехнології була створена у 2006 р. З моменту створення кафедру очолює професор Божков А.І. Підготовка фахівців ведеться із залученням співробітників і оснащення Інституту біології Університету .

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua