Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 


Навчальний процес

Біологічний факультет готує бакалаврів, магістрів та спеціалістів у галузі 09 Біологія, за спеціальністю 091 Біологія.
Бакалаври отримують кваліфікацію лаборанта у галузі біології. Термін навчання становить 4 роки для студентів як денного, так і заочного відділення. На базі підготовки бакалавра проводиться навчання спеціалістів (1 рік навчання) і магістрів (1,5 роки навчання) за спеціальністю Біологія, чотирма освітніми програмами: Біологія; Біохімія; Генетика; Фізіологія людини та тварин.
У 2015 році факультет розпочав підготовку бакалаврів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія . Термін навчання 4 роки з отриманням кваліфікації "фахівець з біотехнології".

 
 

Основна роль у фаховій підготовці бакалаврів - біологів належить викладанню природничо-наукових та загально - професійних дисциплін. Практична підготовка бакалаврів складається з освоєння програми лабораторних практикумів та проходження навчальної практики після 1 та 2 курсів і виробничої практики 3 курсу.У складі вибіркових дисциплін для студентів 3-4-го курсів - фахові дисципліни, що викладають по кафедрах. Протягом 4-го курсу студенти виконують кваліфікаційну роботу бакалавра.

   
Зарахування до магістратури відбувається за результатами конкурсу, у якому враховуються результати навчання за попередні 4 роки, наукова робота студента, а також результати фахового іспиту та іспиту з іноземної мови.
>>Програма фахового іспиту (pdf)

Кафедри, що готують магістрів за відповідною спеціальністю, забезпечують викладання фахових дисциплін і виконання магістерських дипломних робіт.
>>Спеціальності та спеціалізації за кафедрами (pdf)

 

Біологічний факультет розпочинає підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія. Програма містить дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

Освітньо-наукова програма забезпечує підготовку аспіранта у таких вимірах: загальному (світоглядна і мовна підготовка – універсальні компетентності), спеціальності (091. Біологія), спеціалізації (для реалізації в навчальному плані відведено 25% вибіркових дисциплін). Глибинних знань із спеціальності 091. Біологія аспіранти набувають при вивченні дисциплін спеціалізації; викладацьких навичок - при проходженні викладацької практики.

 

Підвищення якості навчального процесу

Методична комісія факультету постійно проводить роботу з підвищення якості навчального процесу. Методична комісія складається з досвідчених викладачів та методистів факультету. З 2016 року методичну комісію очолює заступник декана з методичної роботи канд.біол.наук, доцент Мартиненко Віра Володимирівна (Тел.: 707-54-41, ауд. 3-11а). Засідання методичної комісії відбуваються кожен третій четвер місяця (о 15.00; ауд. VІ-22)

>>Склад методичної комісії факультету

 

Кафедри факультету неодноразово перемагали у університетських конкурсах з методичного забезпечення навчального процесу.

На біологічному факультеті здійснюється постійне підвищення кваліфікації викладачів зі стажуванням у вищих навчальних закладах та науково-дослідних інститутах м.Харкова та інших міст України і зарубіжжя, а також підготовкою дисертацій і написанням монографій або підручників.

 

Наші студенти

На денному відділенні біологічного факультету навчається більше 450 студентів, у тому числі більше 60 іноземних громадян. На заочному відділенні факультету навчається близько 200 студентів. За результатами минулого навчального року за успіхи в навчанні, плідну наукову роботу, активну участь у громадському житті біологічного факультету більше 50 студентів нагороджено грамотами.

Вже стало традиційним, що студенти біологічного факультету успішно працюють в Студентському науковому товаристві (СНТ), представляють результати дослідницької роботи на конференціях молодих вчених, беруть активну участь у олімпіадах і наукових турнірах, у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів.

>> на сторінку Наші молоді науковці

 
Навчально-виховна робота зі студентами

На початку навчального року на біологічному факультеті організується свято відмінника і активіста, що поєднується з презентацією кафедр і студентських організацій факультету нашим першокурсникам. В презентації факультета беруть участь керівництво факультету, представники кафедр, студентського самоврядування, дружини охорони природи, студентського наукового товариства.

З метою моніторингу навчального процесу з боку органів студентського самоврядування, та формування пропозицій щодо його удосконалення (в разі необхідності) на факультеті за тиждень до початку сесії формується фокус-група.

 

У березні-квітні в Університеті проводиться конкурс на кращу академічну групу. Серед організаторів конкурсу - органи студентського самоврядування та первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів. Конкурс проводиться у два етапи - на факультетському та на загальноуніверситетському рівні .

>>Детальніше про організацію конкурсу (pdf)

Активну роботу зі студентами проводять куратори академічних груп - викладачі факультету

     

З питань організації навчального процесу
на біологічному факультеті відповість
заступник декана з навчальної роботи

Наглов Олександр Володимирович

Тел.: 707-54-41. Ауд. 3-11а
Тел.: 707-52-13.  Ауд.2-19

 

З питань методичного забезпечення навчального процесу
на біологічному факультеті відповість
заступник декана з методичної роботи

Мартиненко Віра Володимирівна

Тел.: 707-54-41. Ауд. 3-11а
Тел.: 707-52-13.  Ауд.2-19

 

>>Новий графік занять (дзвінки)

-------------------------------

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
у ІІ семестрі
2018/19 навч.року
(денна форма)

<< 1 КУРС

<< 2 КУРС

<< 3 КУРС

<< 4 КУРС*

<< 5 КУРС

----------------------------

Заліки та іспити,
які виносяться
у літню сесію
2018/19 навч.року

>>Бакалаври
спец."Біологія"

>>Магістри
спец."Біологія"

>>Бакалаври
спец."Біотехнології"

----------------------------

Графік відкритих лекцій >>

----------------------------

Інформація для студентів заочної форми навчання >>

----------------------------

Інформація щодо планів підготовки:

бакалаврів >>

магістрів >>

аспірантів>>

----------------------------

>>Загальна інформація про факультет

-------------------------

>>на сторінку про Працевлаштування

-------------------------

>>Навчання і
стажування
за кордоном

----------------------

 

>>Презентація навчально-польової
практики

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua