Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 

Навчальний процес: підготовка БАКАЛАВРІВ

 
     
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ БІОЛОГІЯ
 

Біологічний факультет готує бакалаврів за спеціальністю 091 Біологія. Бакалаври отримують кваліфікацію лаборанта у галузі біології. Термін навчання становить 4 роки для студентів як денного, так і заочного відділення.

Основна роль у теоретичній фаховій підготовці бакалаврів біології належить викладанню природничо-наукових та загально - професійних дисциплін. Практична підготовка бакалаврів складається з освоєння програми лабораторних практикумів та проходження навчальної і виробничої практики.

 
 

Навчальний план підготовки БАКАЛАВРІВ
( 091 Біологія):
графік та план

До переліку нормативних дисциплін професійної спрямованості входять: ботаніка, зоологія, екологія, цитологія, гістологія, анатомія, біохімія, фізіологія, біофізика, генетика, мікробіологія, вірусологія, імунологія, біотехнологія, молекулярна біологія, теорії еволюції та ін.
До циклу нормативних природничо-наукових дисциплін входять неорганічна, аналітична, органічна та біоорганічна хімія, фізика, вища математика, інформатика та ін.

У складі вибіркових дисциплін для студентів 3-4-го курсів - фахові дисципліни, що викладають по кафедрах, відповідно спеціалізації.. Протягом 4-го курсу студенти виконують кваліфікаційну роботу бакалавра. Тематика бакалаврської роботи залежить від обраної спеціалізації.

 

Після 1-го та 2-го курсів студенти біологічного факультету проходять навчально-польову практику на Біологічній станції.

>> Програма навчально-польової практики
з ботаніки (pdf)

>> Програма навчально-польової практики
з зоології (pdf)

Наприкінці 3-го курсу студенти захищають курсову роботу і проходять виробничу практику на навчально-наукових базах (Біологічна станція, філії кафедр у науково-дослідних інститутах м.Харкова, заповідники та ін).

>>Детальніше про бази практики

Робочі навчальні плани на 2018/19 навч.рік

 
 
   
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Біотехнології та біоінженерія

У 2015 році факультет розпочав підготовку бакалаврів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія.

Термін навчання становить 4 роки для студентів як денного, так і заочного відділення. Бакалаври отримують кваліфікацію "фахівець з біотехнології".

 
Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Біотехнологія та біоінженерія», засвоюють знання з природничих наук, основи математики, програмування та обчислювальної техніки, вивчають технічні дисципліни, набувають практичних навичок з методів лабораторних досліджень, з методів ідентифікації, аналізу та культивування живих організмів.
 

>>Навчальний план підготовки БАКАЛАВРІВ
(162 Біотехнології та біоінженерія): >>план
>>графік навчального процесу

 

Робочі навчальні плани на поточний навчальний рік

 
   
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

Біологічний факультет готує бакалаврів за спеціальністю 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини). Термін навчання становить 4 роки для студентів як денного, так і заочного відділення.

Бакалаврська програма передбачає вивчення теоретичних основ біологічних наук та наук про здоров'я людини, загальної і вікової психології, методики навчання біології та основ здоров'я. Практична частина програми формує здатності до самостійної творчої педагогічної діяльності в умовах навчальних закладів середньої освіти.

Після завершення програми випускник може займати первинні посади: вчитель біології та основ здоров'я, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор здоров'язбережувальної роботи у закладах середньої освіти

 

>> Тимчасовий стандарт вищої освіти:
підготовка БАКАЛАВРІВ
014.05 Середня освіта
(біологія та здоров'я людини)

 

Робочі навчальні плани на поточний навчальний рік

 

>> 1 курс

   

 

>> на сторінку Навчальний процес

 

>> Загальна інформація щодо спеціальності
БІОЛОГІЯ

-------------------------------

>> Загальна інформація щодо спеціальності
БІОТЕХНОЛОГІЇ та БІОІНЖЕНЕРІЯ

----------------------------

>> Загальна інформація щодо спеціальності
Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

---------------------------

>>Презентація навчально-польової
практики

>>Бази практик (pdf)

----------------------------

>>Навчання і
стажування
за кордоном

----------------------

>> Детальніше
про підготовку
м а г і с т р і в

--------------------------

>> на сторінку Навчальний процес

--------------------------------

 

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua