Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 

Навчальний процес: підготовка бакалаврів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ БІОЛОГІЯ
 

Біологічний факультет готує бакалаврів за спеціальністю 091 Біологія. Бакалаври отримують кваліфікацію лаборанта у галузі біології. Термін навчання становить 4 роки для студентів як денного, так і заочного відділення.

Основна роль у теоретичній фаховій підготовці бакалаврів біології належить викладанню природничо-наукових та загально - професійних дисциплін. Практична підготовка бакалаврів складається з освоєння програми лабораторних практикумів та проходження навчальної і виробничої практики.

 
 

Навчальний план підготовки БАКАЛАВРІВ
( 091 Біологія):
графік та план

До переліку нормативних дисциплін професійної спрямованості входять: ботаніка, зоологія, екологія, цитологія, гістологія, анатомія, біохімія, фізіологія, біофізика, генетика, мікробіологія, вірусологія, імунологія, біотехнологія, молекулярна біологія, теорії еволюції та ін.
До циклу нормативних природничо-наукових дисциплін входять неорганічна, аналітична, органічна та біоорганічна хімія, фізика, вища математика, інформатика та ін.

У складі вибіркових дисциплін для студентів 3-4-го курсів - фахові дисципліни, що викладають по кафедрах, відповідно спеціалізації.. Протягом 4-го курсу студенти виконують кваліфікаційну роботу бакалавра. Тематика бакалаврської роботи залежить від обраної спеціалізації.

 

Після 1-го та 2-го курсів студенти біологічного факультету проходять навчально-польову практику на Біологічній станції.

>> Програма навчально-польової практики
з ботаніки (pdf)

>> Програма навчально-польової практики
з зоології (pdf)

Наприкінці 3-го курсу студенти захищають курсову роботу і проходять виробничу практику на навчально-наукових базах (Біологічна станція, філії кафедр у науково-дослідних інститутах м.Харкова, заповідники та ін).

>>Детальніше про бази практики

Робочі навчальні плани на 2018/19 навч.рік

 
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Біотехнології та біоінженерія

У 2015 році факультет розпочав підготовку бакалаврів за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія.

Термін навчання становить 4 роки для студентів як денного, так і заочного відділення. Бакалаври отримують кваліфікацію "фахівець з біотехнології".

 
Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Біотехнологія та біоінженерія», засвоюють знання з природничих наук, основи математики, програмування та обчислювальної техніки, вивчають технічні дисципліни, набувають практичних навичок з методів лабораторних досліджень, з методів ідентифікації, аналізу та культивування живих організмів.
 

>>Навчальний план підготовки БАКАЛАВРІВ
(162 Біотехнології та біоінженерія): >>план
>>графік навчального процесу

 

Робочі навчальні плани на 2017/18 навч.рік

 
 
Інформація про навчальні дисципліни, що викладаються для бакалаврів по кафедрах
 
     

 

>> на сторінку Навчальний процес

 

>>Спеціальність
Біотехнології та біоінженерія

----------------------------

>> Загальна інформація щодо спеціальності
БІОЛОГІЯ

-------------------------------

>> Загальна інформація щодо спеціальності
БІОТЕХНОЛОГІЇ та БІОІНЖЕНЕРІЯ

-----------------------------

>>Презентація навчально-польової
практики

>>Бази практик (pdf)

----------------------------

>>Навчання і
стажування
за кордоном

----------------------

>> Детальніше
про підготовку
м а г і с т р і в

--------------------------

>> на сторінку Навчальний процес

--------------------------------

>>Інформація для
наших абітурієнтів

 

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua