Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 

Навчальний процес: підготовка магістрів

 
     
 
     
 

На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання спеціалістів і магістрів за спеціальністю Біологія за освітніми програмами: Біологія; Біохімія; Генетика; Фізіологія людини та тварин.

Навчальне навантаження майбутніх магістрів і спеціалістів складається з нормативних та спеціальних курсів і спецпрактикумів.

Кафедри, що готують магістрів і спеціалістів за відповідною спеціальністю, забезпечують викладання фахових дисциплін і виконання дипломних робіт.

>>Інформація про освітні програми магістратури
зі спеціальності 091 Біологія

Підготовка магістрів за спеціальністю 091 БІОЛОГІЯ

4 освітні програми: Біологія, Біохімія, Генетика, Фізіологія людини та тварин

Освітня програма Б І О Л О Г І Я

 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма (денна форма)

>> Освітньо-професійна програма (заочна форма)

>>Інформаційний пакет

 

>>Навчальний план підготовки: ГРАФІК та ПЛАН

>>Робочий навчальний план (1 рік навч.)

>>Робочий навчальний план (2 рік навч.)

   
 
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Навчальний план підготовки: ГРАФІК та ПЛАН

>>Робочий навчальний план (1 рік навч.)

>>Робочий навчальний план (2 рік навч.)

   
 
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Навчальний план підготовки: ГРАФІК та ПЛАН

>>Робочий навчальний план (1 рік навч.)

>>Робочий навчальний план (2 рік навч.)

   
 
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Навчальний план підготовки: ГРАФІК та ПЛАН

>>Робочий навчальний план (1 рік навч.)

>>Робочий навчальний план (2 рік навч.)

 

   

Підготовка магістрів за спеціальністю 014.05 Середня освіта (біологія та здоров'я людини)

 
 
Інформація про навчальні дисципліни, що викладаються для магістрів (інформ.пакети)
 

Підготовка дипломних робіт магістрів

Тематика дипломних робіт відповідає напрямам наукової роботи кафедр :

Частина дипломних робіт виконується на базах науково-дослідних інститутів м. Харкова та інших міст України. Є успішний досвід проведення досліджень (у рамках виконання дипломних робіт) під час стажування студентів біологічного факультету у закордонних університетах.

>>навчання та стажування за кордоном

 
   
 
Електронна адреса відповідального за сайт факультету :tbarannik[at]karazin.ua