Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 

Навчальний процес: підготовка магістрів і спеціалістів

 

На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання спеціалістів і магістрів за спеціальністю Біологія за освітніми програмами: Біологія; Біохімія; Генетика; Фізіологія людини та тварин.

Навчальне навантаження майбутніх магістрів і спеціалістів складається з нормативних та спеціальних курсів і спецпрактикумів.

Кафедри, що готують магістрів і спеціалістів за відповідною спеціальністю, забезпечують викладання фахових дисциплін і виконання дипломних робіт.

>>Інформація про освітні програми магістратури
зі спеціальності 091 Біологія

Підготовка магістрів за освітніми програмами

Б І О Л О Г І Я

 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

>>Робочий навчальний план

   
 
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

>>Робочий навчальний план

   
 
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

>>Робочий навчальний план

   
 
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

>>Робочий навчальний план

 
Програми підготовки магістрів за спеціальностями (набір 2015 року)

Б І О Л О Г І Я

 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

 

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

       
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

 

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

       
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

 

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

       
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

 

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

Навчальний процес: підготовка спеціалістів (термін навчання 1 рік)
 
БІОЛОГІЯ

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

 
 
ГЕНЕТИКА

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

 
 
ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН

>>Графік навчального процесу

>> План навчального процесу

Інформація про навчальні дисципліни, що викладаються для магістрів по кафедрах
 

Підготовка дипломних робіт магістрів і спеціалістів

Тематика дипломних робіт відповідає напрямам наукової роботи кафедр :

Частина дипломних робіт виконується на базах науково-дослідних інститутів м. Харкова та інших міст України. Є успішний досвід проведення досліджень (у рамках виконання дипломних робіт) під час стажування студентів біологічного факультету у закордонних університетах.

>>навчання та стажування за кордоном

 
     
 
Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua