Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 

Навчальний процес: підготовка магістрів

 

На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання спеціалістів і магістрів за спеціальністю Біологія за освітніми програмами: Біологія; Біохімія; Генетика; Фізіологія людини та тварин.

Навчальне навантаження майбутніх магістрів і спеціалістів складається з нормативних та спеціальних курсів і спецпрактикумів.

Кафедри, що готують магістрів і спеціалістів за відповідною спеціальністю, забезпечують викладання фахових дисциплін і виконання дипломних робіт.

>>Інформація про освітні програми магістратури
зі спеціальності 091 Біологія

Підготовка магістрів за освітніми програмами

Б І О Л О Г І Я

 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма (денна форма)

>> Освітньо-професійна програма (заочна форма)

>>Інформаційний пакет

 

>>Навчальний план підготовки: ГРАФІК та ПЛАН

>>Робочий навчальний план (1 рік навч.)

>>Робочий навчальний план (2 рік навч.)

   
 
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Навчальний план підготовки: ГРАФІК та ПЛАН

>>Робочий навчальний план (1 рік навч.)

>>Робочий навчальний план (2 рік навч.)

   
 
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Навчальний план підготовки: ГРАФІК та ПЛАН

>>Робочий навчальний план (1 рік навч.)

>>Робочий навчальний план (2 рік навч.)

   
 
 

>> Тимчасовий стандарт підготовки

>> Освітньо-професійна програма

>>Інформаційний пакет

 

>>Навчальний план підготовки: ГРАФІК та ПЛАН

>>Робочий навчальний план (1 рік навч.)

>>Робочий навчальний план (2 рік навч.)

 
Інформація про навчальні дисципліни, що викладаються для магістрів (інформ.пакети)
 

Підготовка дипломних робіт магістрів

Тематика дипломних робіт відповідає напрямам наукової роботи кафедр :

Частина дипломних робіт виконується на базах науково-дослідних інститутів м. Харкова та інших міст України. Є успішний досвід проведення досліджень (у рамках виконання дипломних робіт) під час стажування студентів біологічного факультету у закордонних університетах.

>>навчання та стажування за кордоном

 
     
 
Електронна адреса відповідального за сайт факультету :tbarannik[at]karazin.ua