Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне
 співробітництво

 Працевлаштування
 випускників

 

Абітурієнту

Дорогі абітурієнти!

Ви робите один із найважливіших виборів Вашого життя – вибір професії, від якої, більшою мірою, буде залежати Ваше майбутнє. Давайте разом вирішимо, чому варто отримати професію в галузі біології.

Біологія – це захоплююча наука, яка досліджує життя у всіх формах його прояву та на всіх рівнях організації: від молекули до біосфери. ХХІ сторіччя визнано сторіччям біології. Біологія у наш час активно інтегрується з інформаційними та нанотехнологіями, й це вже сьогодні змінює наше життя. Медицина, фармацевтика, сільське господарство, охорона навколишнього середовища – всі ці галузі розвиваються на базі нових відкриттів в галузі біології. Тому біолог – це престижна і успішна професія, яка дає широкі можливості працевлаштування у різних сферах науки, освіти і виробництва.

Й саме на біологічному факультеті Каразінського університету ви зможете отримати різнобічну і якісну професійну підготовку, яка дозволить реалізувати свої творчі здібності і зробити перші кроки в науці. 8 кафедр нашого факультету та різноманітні бази практики - біологічна станція, науково-дослідні інститути, національні парки - допоможуть знайти найбільш цікаву для Вас галузь біології і отримати цінні знання та практичні навички.

Зробіть правильний вибір! Наш факультет чекає на Вас!

Програми підготовки та правила вступу: освітній рівень - БАКАЛАВР

На біологічному факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за декількома освітніми програмами. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Термін навчання в бакалавріаті - 4 роки на базі повної середньої освіти. Прийом на денну та заочну форму навчання здійснюється за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту. Отримати другу вищу освіту можна на умовах контракту.

Факультет готує бакалаврів за напрямом «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»; за напрямом «Хімічна та біоінженерія», спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», та за напрямом «Середня освіта», спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)».

 

Підготовка бакалаврів, магістрів та спеціалістів за спеціальністю 091 Біологія здійснюється за денною та заочною формами (за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту). Бакалаври отримують кваліфікацію "Бакалавр біології". Термін навчання 4 роки.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступу на навчання за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавра за спеціальностями 091 Біологія у 2021році:
1) Біологія; 2) Українська мова та література;
3) Хімія або Математика або Фізика або Іноземна мова або Географія або Історія України.


>>Інформація щодо освітньої програми Біологія

Підготовка фахівців за освітньою програмою 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» здійснюється за денною та заочною формами, випускники отримують кваліфікацію “Бакалавр середньої освіти (Біологія та здоров'я людини)»

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступу на навчання за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавра за програмою 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» у 2021 році: 1) Біологія;
2) Українська мова та література; 3) Хімія або Математика або Фізика або Іноземна мова або Географія або Історія України.

>>Інформація щодо освітньої програми Середня освіта

 

Спеціальність Біотехнології та біоінженерія(162)

 

У 2015 році біологічний факультет розпочав підготовку бакалаврів за спеціальністю Біотехнології та біоінженерія (денна та заочна форма). Термін навчання 4 роки з отриманням кваліфікації “Бакалавр біотехнологій та біоінженерії».

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступу на навчання за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавра за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" у 2021 році: 1) Біологія; 2) Українська мова та література; 3) Хімія або Математика або Фізика або Іноземна мова або Географія або Історія України.

>>Інформація щодо освітньої програми Біотехнології

Навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (споріднені спеціальності)
 
Здобуття другої вищої освіти

На базі освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей здійснюється прийом на другий курс

>> Програма письмового вступного іспиту з БІОЛОГІЇ для вступу на навчання на здобуття ступеню бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста

 

На біологічному факультеті є можливість отримати другу вищу освіту. Прийом на денне та заочне відділення здійснюється на умовах індивідуального контракту.

>> Програма вступного іспиту в усній формі
з БІОЛОГІЇЇ для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (друга вища або паралельна освіта)

Вступ до магістратури

Підготовка магістрів здійснюється за освітніми програмами «Біологія», «Біохімія», «Генетика» і «Фізіологія людини та тварин» (всі – у рамках спеціальності 091 «Біологія»), денна та заочна форма, випускники отримують кваліфікацію відповідно «Магістр біології», «Магістр біології. Біохімія», «Магістр біології. Генетика», «Магістр біології. Фізіологія людини та тварин». З 2019 року відкритий прийом в магістратуру на нову освітню програму 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)» - спеціальність 014 Середня освіта, випускники отримують кваліфікацію «Магістр освіти за предметною спеціалізацією (біологія та здоров'я людини). Термін навчання в магістратурі - 1 рік, 4 місяці на базі ступеня бакалавра. Прийом на денну та заочну форму навчання здійснюється за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту. Усім надано можливість отримати другу вищу освіту на умовах контракту.

>>Освітні програми підготовки магістрів
на біологічному факультеті

>>Детальніше про вступ до магістратури

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "БІОЛОГІЯ"

>> Програма фахового екзамену з БІОЛОГІЇ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА
за освітньою програмою Б І О Л О Г І Я

>> Програма фахового екзамену з БІОХІМІЇ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА
за освітньою програмою Б І О Х І М І Я

>> Програма фахового екзамену з ГЕНЕТИКИ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА
за освітньою програмою Г Е Н Е Т И К А

>> Програма фахового екзамену з ФІЗІОЛОГІЇ
для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА
за освітньою програмою ФІЗІОЛОГІЯ людини та тварин

>>Приклад тестових завдань з
фахового екзамену з біології

------------------------------------------------------------

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "Середня освіта
(біологія та здоров'я людини)"

>> Програма фахового екзамену з БІОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА за освітньою програмою "СЕРЕДНЯ ОСВІТА (біологія та здоров'я людини)"

 
Працевлаштування випускників
 
Аспірантура

Фахівці спеціальностей 09 Біологія мають широкий спектр галузей працевлаштування в установах біологічного, медичного, фармацевтичного, екологічного, харчового, природоохоронного та сільско-господарського профілів відповідно спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах.

Фахівці спеціальностей 162 Біотехнології та біоінженерія можуть реалізовувати себе професійно в прикладній сфері на певному виробництві та в галузі фундаментальних наукових досліджень.

Після завершення програми Середня освіта (біологія та здоров'я людини) випускник може займатися викладацькою, навчально-виховною, науково-методичною та організаційною діяльністю у галузі середньої освіти та дотичних до неї сфер.

>>на сторінку про Працевлаштування

 

Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі. Біологічний факультет проводить підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія.

Програма включає дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

>>про підготовку докторів філософії на факультеті

>>Програма з Біології для вступу до аспірантури

>> детальніше про вступ до аспірантури (сайт ХНУ)

Довузівська підготовка: робота зі школярами

 

Підготовка до ЗНО з біології

 

На біологічному факультеті успішно працює
безкоштовний консультативний центр для абітурієнтів
денного та заочного відділень.
Заняття проводяться по суботах.
Початок у 10-30. Ауд.6-22

Координатор
Тагліна Ольга Валентинівна,
доцент кафедри генетики та цитології
Тел: 707- 51-47

Тематика занять>>>

Хіміко-біологічний турнір імені І.І. Мечникова
для школярів 7-11 класів
 

>> верх сторінки

На базі хімічного і біологічного факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна організується хіміко-біологічні турніри імені І.І. Мечникова для школярів 7-11 класів. Організаторами та координаторами турніру є хімічний і біологічний факультети, а також Центр довузівської освіти.

Детальніше проТурніри>>

На сайт довузівської підготовки Університету>>

 

До уваги нашіх майбутніх абітурієнтів:

ДОДАТКОВИЙ НАБІР ДО МАГІСТРАТУРИ!

>> Терміни, освітні програми, інша корисна інформація

______________

За версією
«Forbes Україна»
БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Каразінського університету увійшов до
десятки найкращих факультетів природничого спрямування
України>>

>>інформація на сайті Університету

_________________

на нашому сайті оновлено програми вступних випробувань для освітніх програм бакалаврів та магістрів

_________

>>Всеукраїнські олімпіади, які Харківський
національний університет імені В.Н.Каразіна проводить у 2021 р.,
Спеціальності
091 Біологія,
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

______________

>> Презентація біологічного факультету для абітурієнтів______________

>> Інформація про правила вступу та терміни подання документів до МАГІСТРАТУРИ

------------------------

>> Інформація про вступну кампанію на сайті Університету

-------------------

Шановні абітурієнти!
На ваші запитання відповість

відповідальний
секретар відбіркової
комісії біологічного
факультету:

ст. викладач
Забродський
Руслан
Францович

>> start.biology[at]
karazin.ua


>> телефони

_____________

Працевлаштування випускників

_______________

Контактна інформація:

Біологічний факультет розташований в Головному корпусі
Університету за адресою пл.Свободи,4 (станція метро "Університет").

Деканат
денного відділення
:
Тел.: 707-54-41.
Ауд.3-11а

Деканат
заочного відділення
:
Тел.: 707-56-35. Ауд. 3-17

Прохід на 3-й поверх через 2-й, ліве крило.

_______________

>>Програми підготовки бакалаврів

 

>>Програми підготовки
магістрів

______________

Постер>>

_____________

>> XXI сторіччя - сторіччя Біології

_____________

>>Робота зі школярами

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua