Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 

Абітурієнту

Дорогі абітурієнти!

Ви робите один із найважливіших виборів Вашого життя – вибір професії, від якої, більшою мірою, буде залежати Ваше майбутнє. Давайте разом вирішимо, чому варто отримати професію в галузі біології.

Біологія – це захоплююча наука, яка досліджує життя у всіх формах його прояву та на всіх рівнях організації: від молекули до біосфери. ХХІ сторіччя визнано сторіччям біології. Біологія у наш час активно інтегрується з інформаційними та нанотехнологіями, й це вже сьогодні змінює наше життя. Медицина, фармацевтика, сільське господарство, охорона навколишнього середовища – всі ці галузі розвиваються на базі нових відкриттів в галузі біології. Тому біолог – це престижна і успішна професія, яка дає широкі можливості працевлаштування у різних сферах науки, освіти і виробництва.

Й саме на біологічному факультеті Каразінського університету ви зможете отримати різнобічну і якісну професійну підготовку, яка дозволить реалізувати свої творчі здібності і зробити перші кроки в науці. 8 кафедр нашого факультету та різноманітні бази практики - біологічна станція, науково-дослідні інститути, національні парки - допоможуть знайти найбільш цікаву для Вас галузь біології і отримати цінні знання та практичні навички.

Зробіть правильний вибір! Наш факультет чекає на Вас!

Програми підготовки та правила вступу: загальна інформація

Біологічний факультет готує фахівців за двома спеціальностями: 091 Біологія і 162 Біотехнології та біоінженерія.

>>Програми підготовки бакалаврів на біологічному факультеті

 

Підготовка бакалаврів, магістрів та спеціалістів за спеціальністю Біологія здійснюється за денною та заочною формами (за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту). На навчання за спеціальністю Біологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою. На базі освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей здійснюється прийом на другий курс.
Бакалаври отримують кваліфікацію лаборанта у галузі біології. Термін навчання 4 роки.

>>Інформація щодо освітньої програми Біологія
 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступу на навчання за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавра за спеціальностями 091 Біологія та
162 Біотехнології та біоінженерія у 2018 році:
1) Біологія; 2) Українська мова та література;
3) Хімія або Іноземна мова.

Спеціальність Біотехнології та біоінженерія(162)

 
У 2015 році біологічний факультет розпочав підготовку бакалаврів за спеціальністю Біотехнології та біоінженерія (денна та заочна форма).. Термін навчання 4 роки з отриманням кваліфікації "фахівець з біотехнології".

>>Інформація щодо освітньої програми Біотехнології
Навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (споріднені спеціальності)
 
Здобуття другої вищої освіти

На базі освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста споріднених спеціальностей здійснюється прийом на другий курс

>> Програма фахового вступного випробування з БІОЛОГІЇ для осіб, які будуть вступати на 2 курс

>> Програма ДОДАТКОВОГО фахового вступного
екзамену з БІОЕКОЛОГІЇ для осіб, які будуть
вступати на 2 курс

 

На біологічному факультеті є можливість отримати другу вищу освіту. Прийом на денне та заочне відділення здійснюється на умовах індивідуального контракту.

>> Програма фахового вступного випробування
з БІОЛОГІЇЇ (здобуття другої базової вищої освіти)

Вступ до магістратури

На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання магістрів (1,5 роки навчання) за спеціалізаціями (освітні програми) «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини та тварин».

>>Освітні програми підготовки магістрів
на біологічному факультеті

>>Детальніше про вступ до магістратури

 

>> Програма фахового вступного екзамену з біології
для вступу на навчання за ОПП магістра
за спеціальністю Б І О Л О Г І Я)

>>Приклад тестових завдань з
фахового екзамену з біології

>> Програма фахового вступного екзамену з біохімії
для вступу на навчання за ОПП магістра
за спеціальністю БІОХІМІЯ


>> Програма фахового вступного екзамену з генетики
для вступу на навчання за ОПП магістра
за спеціальністю ГЕНЕТИКА


>> Програма фахового вступного екзамену з фізіології
для вступу на навчання за ОПП магістра
за спеціальністю ФІЗІОЛОГІЯ людини та тварин


>> Програма ДОДАТКОВОГО фахового вступного
екзамену з БІОЕКОЛОГІЇ для вступу на навчання
за ОПП магістра

>>Критерії оцінювання фахового екзамену

   
Працевлаштування випускників
 
Аспірантура

Випускники біологічного факультету працюють в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільсько-господарського, фармацевтичного та харчового профілів відповідно спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах.
Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі.

>>на сторінку про Працевлаштування

>>Центр працевлаштування Університету

 

Біологічний факультет розпочинає підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія. Програма включає дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

>>про підготовку докторів філософії на факультеті

>>Програма з Біології для вступу до аспірантури

>> детальніше про вступ до аспірантури (сайт ХНУ)

Довузівська підготовка: робота зі школярами

 

Підготовка до ЗНО з біології

 

На біологічному факультеті успішно працює
безкоштовний консультативний центр для абітурієнтів
денного та заочного відділень.
Заняття проводяться по суботах.
Початок у 10-30. Ауд.6-22

Координатор
Тагліна Ольга Валентинівна,
доцент кафедри генетики та цитології
Тел: 707- 51-47

Тематика занять>>>

Хіміко-біологічний турнір імені І.І. Мечникова
для школярів 7-11 класів
 

На базі хімічного і біологічного факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна організується хіміко-біологічні турніри імені І.І. Мечникова для школярів 7-11 класів. Організаторами та координаторами турніру є хімічний і біологічний факультети, а також Центр довузівської освіти.

Детальніше проТурніри>>

На сайт довузівської підготовки Університету>>

 

 

До уваги першокурсників біологічного факультету,
які потребують поселення до гуртожитку!
Заповніть, будь ласка, електронну форму>>

---------------

Шановні абітурієнти!
На ваші запитання відповість

відповідальний
секретар відбіркової
комісії біологічного
факультету:

ст. викладач
Забродський
Руслан
Францович

>> start.biology[at]
karazin.ua


>> телефони

________________

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
на сайті Університету >>

________________

ІНФОРМАЦІЯ про освітні програми
на сайті Університету >>

_____________

>>Вступ до магістратури

_____________

Працевлаштування випускників

_______________

Презентація факультету >>>

_______________

>>Програми підготовки бакалаврів

 

>>Програми підготовки
магістрів

______________

Постер>>

_____________

>> XXI сторіччя - сторіччя Біології

_____________

>>Міжнародне співробітництво біологічного факультету

_____________

>>Робота зі школярами

----------------------------

Контактна інформація:

Біологічний факультет розташований в Головному корпусі
Університету за адресою пл.Свободи,4 (станція метро "Університет").

Деканат
денного відділення
:
Тел.: 707-54-41.
Ауд.3-11а

Деканат
заочного відділення
:
Тел.: 707-56-35. Ауд. 3-17

Прохід на 3-й поверх через 2-й, ліве крило.

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua