Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 


Кафедра мікології та фітоімунології

 

В.о.завідувача кафедри –
Шкорбатов Юрій Георгійович
професор, доктор біологічних наук.
E - mail : Yury.G.Shckorbatov[at]unіver.kharkov.ua

Викладацька: тел. 707-56-16,
ауд. 7-19,7-13 (Головний корпус)

E-mail: mycology@karazin.ua

 

Офіційний сайт кафедри:
http://mycology.univer.kharkov.ua/

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів, магістрів і спеціалістів біології за спеціалізацією «мікологія та фітопатологія» за очною та заочною формою навчання.
Випускники кафедри можуть працювати в мікологічних, фітопатологічних та мікробіологічних лабораторіях, у галузі рослинництва та захисту рослин від хвороб, на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості, на біотехнологічних підприємствах де використовуються культури грибів, у службах екологічного моніторингу та карантину рослин, в науково-дослідних інститутах біологічного і медичного напрямків; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах.

Напрями наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень: біорізноманіття, систематика грибів, екологія грибів, фітопатологія, імунітет рослин, медична та ветеринарна мікологія, мікотоксикологія, дослідження грибів-деструкторів та захист матеріалів від пошкодження ними, промислове культивування макро- та мікроскопічних грибів, а також біотехнологія грибів. Кафедра має дві філії: в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН та в Інституті овочівництва та баштанництва УААН.
Держбюджетні наукові теми, у виконанні який приймають участь співробітники кафедри: Дослідження та підтримка біорізноманіття природних систем Лівобережної України (2001-2009 р.); Розвиток науково-практичних засад підтримки біорізноманіття природних екосистем Лівобережної України в умовах антропогенної трансформації ландшафту (з 2009 р.). За результатами наукової роботи у минулому році за участю співробітників кафедри було видано монографію «Гриби заповідників та національних природних парків лівобережної України» у 2 томах, а також нове видання «Червоної книги України».
Харківський мікологічний гербарій (фунгарій), заснований у 1825 р. В.М.Черняєвим, є найстарішим та другим за обсягом в Україні, який станом на цей час місить біля 37 тисяч зразків. Зараз кафедрою ведуться роботи з багатьох напрямків сучасної мікології та фітопатології. Проводиться інтенсивне дослідження мікобіоти України, досліджуються найбільш небезпечні збудники хвороб рослин та методи боротьби з ними, створено кілька оригінальних підручників та навчальних посібників для ВНЗ, налагоджено плідну співпрацю з науковцями багатьох країн світу. У минулому році кафедра посіла 7 місце у загальноуніверситетському рейтингу кафедр.

За останні 3 роки співробітниками та випускниками кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій з 4-х спеціальностей «мікологія», «фітопатологія», «біотехнологія» і «ліхенологія». Зараз на кафедрі навчаються два здобувачі.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів « Ґрунтознавство», «Вірусологія» та «Прикладна мікологія», а також розділу «Основи імунітету рослин» курсу «Імунологія» для студентів біологічного факультету.
Спеціальні курси для бакалаврів: Екологія грибів, Систематика грибів, Генетика грибів, Патогенез, Сільськогосподарська фітопатологія, Лісова фітопатологія, Медична та ветеринарна мікологія, Мікологічна та мікробіологічна токсикологія, Організація наукової роботи та комп'ютерні технології, Методи польових досліджень. Спецпрактикуми: Діагностика хвороб рослин, Методи експериментальної мікології, Методи фізіолого-біохімічних досліджень, Промислове культивування грибів.
Спецкурси для магістрів: Молекулярні основи імунітету рослин, Молекулярні основи патології, Молекулярно-генетичні методи в мікології, Захист рослин, Карантин рослин, Теоретична систематика, Біокорозія матеріалів, Мікосозологія, Методика викладання у ВНЗ, Методи досліджень у галузі, Охорона праці. Спецпрактикум: Біотехнологія грибів
Колективом кафедри протягом останніх років були видані 2 підручники для ВНЗ з гримом МОН («Загальна мікологія» та «Флористичний аналіз в мікології»); 4 навчальних посібники для ВНЗ: «Слизовики», «Основи загальної систематики», «Основи польових досліджень» та «Основи медичної мікології»; 3 методичних рекомендації для ВНЗ та 11 навчальних посібників для середньої школи з яких 6 з грифом МОН. Також співробітниками кафедри підготовлено комплект мультимедійних навчальних матеріалів для усіх загальних та більшості спеціальних навчальних курсів.

>>Анотації курсів, що викладаються кафедрою для бакалаврів та магістрів

 

Співробітники кафедри

В.о.завідувача кафедри – Шкорбатов Юрій Георгійович, доктор біологічних наук, професор, ауд. 7-15, тел. 707-52-62.
E - mail : Yury.G.Shckorbatov[at]unіver.kharkov.ua

Шамрай Сергій Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент. E-mail: Sergey.N.Shamray[at]univer.kharkov.ua

Акулов Олександр Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України. Ауд. 7-19. E-mail: Akulov[at]univer.kharkov.ua

Усіченко Андрій Сергійович, кандидат біологічних наук, доцент. Ауд. 7-19.

Неділько Ольга Павлівна, викладач. Ауд.7-14

Прилуцький Олег Владиславович, асистент. Ауд. 7-19.

Яцюк Ірина Ігорівна
, асистент. Ауд. 7-19.

Історія кафедри

Кафедра заснована в 1993 р. на базі однойменної спеціалізації, що існувала з 1925 р. Це єдина в системі вищої освіти України кафедра, що готує спеціалістів-мікологів. Дослідження грибів у Харкові розпочалося відразу ж після створення університету й має 200-річну історію. Починаючи з Ф.А. Делявіня (1767-1826 рр.) в університеті працювали такі видатні мікологи та фітопатологи В.М. Черняєв, М.В. Сорокін, Л.С. Ценковський, А.О. Потебня, Т.Д. Страхов, Т.В. Ярошенко та ін. «Криптогамическая флора Украины» (В.М. Черняєв, 1845) є однією з перших мікологічних робіт з описом нових для науки родів і видів та численними акварельними малюнками. Найбільш вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки зроблено представниками фітопатологічної школи Страхова Т.Д. – члена-кореспондента АН України, почесного академіка ВАСГНІЛ, заслуженого діяча науки. За майже 40-річний період активної науково-організаційної діяльності Страховим Т.Д. був створений новий напрямок у фітопатології – експериментальне вивчення хворої рослини в усіх взаємозв'язках зі збудником захворювання та середовищем; сформульована теорія імунітету рослин. Він був організатором і науковим директором Українського наукового інституту захисту рослин. З 1993 р. кафедру очолює представник нової генерації школи Т.Д. Страхова професор Глущенко В.І. З 2000 р. на кафедрі розгорнуті систематичні дослідження мікобіоти Харківської області та інших регіонів країни, розпочаті роботи з біотехнології грибів.
Харківські мікологи значно розширили знання про гриби. Зокрема, ними описано більш ніж 60 нових для науки видів та встановлено біля 20 нових родів грибів та грибоподібних організмів; відкриті нові групи організмів: клітинні слизовики, трихоміцети, лабіринтули (роботи Л.С. Ценковського); встановлені нові порядки та класи грибів (роботи М.В. Сорокіна та А.О. Потебні).

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua