Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Новини

 

Міжнародне співробітництво

Працевлаштування випускників

 

 

Головна сторінка

Дорогі друзі!
Запрошуємо Вас до чарівного світу біології – науки про життя у всьому його розмаїтті!
Ви зможете самі обрати цікавий для Вас напрям досліджень – від екосистем до молекул, від мікроорганізмів до людини.

Сучасна біологія – це міжнародні проекти, нові технології, інтеграція у інформаційний простір, шлях до вирішення глобальних проблем людства. Невипадково ХХІ сторіччя визнано сторіччям біології.

Отримуючи класичну біологічну освіту на нашому факультеті, Ви здобуваєте дійсно широкі перспективи для творчого розвитку і успішного працевлаштування!

Напрям підготовки фахівців

Біологічний факультет готує бакалаврів, магістрів та спеціалістів в галузі знань 09 Біологія.
Бакалаври отримують кваліфікацію "лаборант у галузі біології". Термін навчання 4 роки.
На базі підготовки бакалавра-біолога проводиться навчання спеціалістів і магістрів за освітніми програмами «Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія людини та тварин».

У 2015 році факультет розпочав підготовку бакалаврів за напрямом Біотехнологія. Термін навчання 4 роки з отриманням кваліфікації "фахівець з біотехнології".

Біологічний факультет здійснює навчання за денною та заочною формами. Прийом на денне та заочне відділення здійснюється за держзамовленням та на умовах індивідуального контракту. Усім надано можливість отримати другу вищу освіту на умовах контракту.

>>Детальніше про програми підготовки фахівців

 

>> Інформація для абітурієнтів на сайті факультету

>>Інформація щодо вступної кампанії на сайті Університету

 
 

Фахівці спеціальностей 09 Біологія і 162 Біотехнології та біоінженерія мають широкий спектр галузей працевлаштування.

Випускники біологічного факультету працюють в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільсько-господарського, фармацевтичного та харчового профілів відповідно спеціалізації навчання, викладають біологічні дисципліни в середніх і вищих навчальних закладах. Кращі випускники факультету продовжують навчання в аспірантурі.

>>на сторінку Працевлаштування

>>на сторінку Наші випускники

 

Біологічний факультет здійснює плідну співпрацю з низкою іноземних наукових центрів. Викладачі факультету регулярно проходять стажування та проводять наукові дослідження за кордоном у провідних наукових установах.
Співробітники біологічного факультету є членами міжнародних наукових товариств і учасниками міжнародних експедицій. Факультет бере активну участь у підготовці іноземних студентів.

>>Детальніше про міжнародне співробітництво

 
Біологічний факультет розпочинає підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія.
Програма підготовки містить дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.
 

Бази практики

Базами навчальної та виробничої практики є Біологічна станція, Музей природи, Ботанічний сад, заповідники. Факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України та зарубіжжя. >>Детальніше про бази практики

 

Біологічний факультет підтримує наукові зв'язки з багатьма науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами України, близького зарубіжжя, а також США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Чехії, Словенії та інших країн. На факультеті проводяться як фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження за тематикою державних та договорних проектів. Співробітники, аспіранти та студенти факультету беруть активну участь у наукових конференціях і семінарах, як в Україні, так і за кордоном.

>> на сторінку Наукова робота

>> на сторінку Міжнародне співробітництво

Студентське наукове товариство

 
Студентське наукове товариство факультету бере участь в організації біологічних турнірів, конференції молодих науковців «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ», круглих столів, олімпіад, проводить заняття зі школярами.
>>на сторінку Наші молоді науковці

Біологічний факультет видає Вісник Харківського національного університету, серія "Біологія". До редакційної колегії входять провідні фахівці з різних галузей біології. Редакція: Тел. 707-55-71, Ауд. 6-13
>> на сайт журналу

 

На біологічному факультеті успішно працює безкоштовний консультативний центр для абітурієнтів денного та заочного відділень.

Координатор: Тагліна Ольга Валентинівна,
доцент кафедри генетики та цитології
Тел: 707- 51-47

На базі хімічного і біологічного факультетів сумісно з Центром довузівської освіти організуються Хіміко-біологічні турніри імені І.І. Мечникова для школярів 7-11 класів.

>>Детальніше про роботу зі школярами

>> Інформація для абітурієнтів

День байбака

 
Вже декілька років на Біологічній станції у лютому організується День байбака. Ця подія стала традиційним і очікуваним святом, де збираються шанувальники Тимка – байбака, який з легкої руки професора кафедри зоології біологічного факультету Віктора Арсентійовича Токарського, надає прогнози на майбутню весну та передбачує прихід теплої погоди.
>>Фотозвіт з Дня байбака
Дружина охорони природи - це молодіжна суспільна організація, що об'єднує студентів та випускників. Ії задачами є практична природоохоронна діяльність, збереження біологічного різноманіття, еко-освіта та еко-пропаганда. Це важливий етап виховання природоохоронника.
>>на сторінку Дружини охорони природи

 

>> Анонси подій на сайті Університету

--------------------------

До уваги студентів
заочної форми навчання!

>>Інформація про
терміни сесії та
навчальні дисципліни

----------------------------

До уваги викладачів та студентів - актуальна інформація про
можливості стажування
у Європі >>

--------------------------

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас
взяти участь у
XIІI Міжнародній
конференції
молодих науковців
"Від молекули до біосфери"

>>Інформаційний лист

--------------------------

Звіт професора
С. Ю.Утевського
про поїздку до
Люблянського університету:
"Десять днів у Словенії:
від молекули до
Альпійських гір"
14 - 27 травня 2018 р.>>

------------------------


9-10 жовтня 2018 р. на
базі кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів відбулась
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНА БІОЛОГІЯ
РОСЛИН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ»

---------------------

ДЕНЬ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2018

>>Фотозвіт

----------------

Відбулась
XII Міжнародна
конференція
молодих науковців
"Від молекули до біосфери"

>>Матеріали конференції

---------------------


Відбувся
ІI Командний Біологічний Турнір
«КРОКУС» імені
Л. О. Красільнікової

--------------------------

>>Міжнародне співробітництво біологічного факультету

---------------------

Сторінка з
біоінформатики >>

 

--------------------

>>Студентське життя

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua