Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                          V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

 Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 

Наші молоді науковці

Студентське наукове товариство
 

Студентське наукове товариство біологічного факультету бере участь в організації Всеукраїнських та місцевих біологічних турнірів, конференцій молодих науковців, круглих столів, олімпіад, проводить заняття зі школярами при підготовці до хіміко-біологічного турніру >>детальніше

Молоді науковці біологічного факультету беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів.

 
Міжнародна конференція молодих науковців
«Б І О Л О Г І Я : ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ»
 

Студентське наукове товариство біологічного факультету стало організатором Міжнародної конференції молодих науковців «БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ», що проводиться щорічно у листопаді і привертає увагу багатьох молодих вчених з України та зарубіжжя..

Робота 10 секцій конференції традиційно присвячена сучасним дослідженням в раізних галузях біології: біохімії, молекулярної біології, генетики, біоінформатики, біофізики, фізіології людини та тварин, біомедицини, ботаніки, зоології, фізіології рослин, мікології та фітоімунології, екології та охорони навколишнього середовища.

В рамках конференції проводяться круглі столи та семінари з широкого кола питань сучасної біології..

 
Аспірантура
На біологічному факультеті діє денна та заочна аспірантура за спеціальностями:

03.00.04 Біохімія (біологічні науки)
03.00.05 Ботаніка
03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія
03.00.13 Фізіологія людини і тварини
03.00.15 Генетика
03.00.20 Біотехнологія
 

Біологічний факультет розпочинає підготовку докторів філософії за спеціальністю 091-Біологія. Програма містить дисципліни загальнонаукової, спеціальної, мовної, викладацької підготовки. Протягом чотирьох років аспіранти виконують науково-дослідну роботу, яка завершується написанням і захистом дисертації доктора філософії.

>>детальніше про програму підготовки PhD

 
 
 
   

 

 

 

Запрошуємо
до організації біологічного турніру "Крокус" імені Л.О.Красильнікової

>>Більше інформації

------------------------

>>Сторінка Міжнародної
конференції
молодих науковців
"Від молекули до біосфери"

-----------------------------

>>Працевлаштування випускників

----------------

>>Інформація про стажування за кордоном

 

 

 

 

 

 

Стенд Студентського наукового товариства з інформацією про наступні конференції молодих науковців, студентські олімпіади, семінари, розташований на 4-му поверсі

 

Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua