Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна                                                 V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 Головна сторінка

 Про факультет

 Кафедри

 Абітурієнту

 Бази практики

 Навчальний процес

 Наукова робота

 Студентське життя

 Інтернет-біоресурси

Міжнародне  співробітництво

 Працевлаштування  випускників

 


Спеціалізована вчена рада К 64.051.32

Прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Спеціальності:  
03.00.12 «Фізіологія рослин»
03.00.15 «Генетика»

Наказ МОН про створення:   № 1412 від 18.12.2018
Дата початку повноважень:   18.12.2018
Дата закінчення повноважень:   31.12.2020

 

Контактні телефони:  
(057)707-52-32
, (057)707-55-71, (057)707-54-41

Е-mail ради:   k64.051.32[at]karazin.ua

Поштова адреса:
  61022, Харкiв, майдан Свободи, 4, Харкiвський нацiональний унiверситет імені В. Н. Каразіна, біологічний факультет.

>>склад Вченої ради

     
Інформація про захист дисертацій

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
07.05.2021

07 травня 2021 року о 13.00 в аудиторії 3-18 головного корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.32, де відбудеться захист дисертації Чумакової Вікторії Володимирівни на тему «Фітогормональна та трофічна регуляція яровизаційного процесу озимої м'якої пшениці in vivo та in vitro » на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.

>> документи до захисту дисертації Чумакової В.В.,
розміщені у електронному репозитарію університету
(автореферат і текст дисертації, відгуки опонентів)

 

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
13.05.2021

1) 13 травня 2021 року о 12.00 в аудиторії 3-18 головного корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.32, де відбудеться захист дисертації Сипко Тетяни Сергіївни на тему «Особливості формування цитогенетичних ефектів у лімфоцитах онкологічних хворих за умов дистанційної променевої терапії при різних обсягах та режимах опромінення» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика.

>> документи до захисту дисертації Сипко Т.С.,
розміщені у електронному репозитарію університету
(автореферат і текст дисертації, відгуки опонентів)

 

2) 13 травня 2021 року о 14.30 в аудиторії 3-18 головного корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 64.051.32, де відбудеться захист дисертації Юхно Юлії Юріївни на тему «Ріст, розвиток та фітогормональний статус ізогенних за Е -генами ліній сої за різного фотоперіоду» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.

>> документи до захисту дисертації Юхно Ю.Ю.,
розміщені у електронному репозитарію університету
(автореферат і текст дисертації, відгуки опонентів)

Склад спеціалізованої вченої ради К 64.051.32
Голова ради: Жмурко Василь Васильович , д.б.н., професор, Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, декан біологічного факультету, професор кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів. Спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин, 03.00.15 – генетика.
Заступник голови: Атраментова Любов Олексіївна , д.б.н., професор, Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, завідувач кафедри генетики і цитології. Спеціальність 03.00.15 – генетика.
Вчений секретар: Утєвська Ольга Михайлівна , д.б.н., доцент, Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, професор кафедри генетики і цитології. Спеціальність 03.00.15 – генетика.
Члени ради:

Авксентьєва Ольга Олександрівна , к.б.н., доцент, Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, доцент кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів. Спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин.

Багацька Наталія Василівна , д.б.н., професор, Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків НАМН України», завідувач лабораторії медичної генетики. Спеціальність 03.00.15 – генетика.

Божков Анатолій Іванович , д.б.н., професор, Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, директор НДI біології. Спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин.

Волкова Наталя Євгенівна , к.б.н., доцент, Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, доцент кафедри генетики і цитології. Спеціальність 03.00.15 – генетика.

Горенська Ольга Володимирівна , к.б.н., доцент, Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, доцент кафедри генетики і цитології. Спеціальність 03.00.15 – генетика.

Кузнецова Юлія Олександрівна , к.б.н., Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, старший науковий співробітник НДІ біології. Спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин.

Навроцька Валерія Володимирівна , к.б.н., Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, доцент кафедри генетики і цитології. Спеціальність 03.00.15 – генетика.

Некос Алла Наумівна , д.геогр.н., професор, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти. Спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин.

Прядкіна Галина Олексіївна , д.б.н., с.н.с., Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, старший науковий співробітник відділу ф ізіології та екології фотосинтезу. Спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин.

Тимошенко Володимир Федорович , к.б.н., доцент, Харківський національний університет iмені В. Н. Каразiна, доцент кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів. Спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин.

Стасик Олег Остапович , д.б.н., с.н.с., Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, завідувач відділу фізіології та екології фотосинтезу. Спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин.

Страшнюк Володимир Юрійович , д.б.н., с.н.с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри генетики і цитології. Спеціальність 03.00.15 – генетика.

Файт Віктор Іванович , д.б.н., с.н.с., Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААНУ, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу загальної та молекулярної генетики. Спеціальність 03.00.15 – генетика.

 

 
Електронна адреса відповідального за сайт факультету : tbarannik[at]karazin.ua